Poslanke in poslanci v mandatnem obdobju 2008-2011

 


Poslanke in poslanci Državnega zbora v petem mandatnem obdobju

Državni zbor se je po volitvah 21. septembra 2008 sestal na konstitutivni seji 15. oktobra 2008. Državni zbor je bil razpuščen 21. oktobra 2011.

  Ime Poslanska skupina
1. Anton Anderlič PK LDS
2. Bogdan Barovič SNS
3. Roberto Battelli ITALIJANSKA NS
4. Samo Bevk SD
5. Marjan Bezjak SDS
6. Mag. Julijana Bizjak Mlakar NeP (izvoljena na listi SD)
7. Franc Bogovič SLS
8. Mirko Brulc SD
9. Renata Brunskole SD
10. Alan Bukovnik SD
11. Anton Colarič SD
12. France Cukjati SDS
13. Milan Čadež SDS
14. Bogdan Čepič SD
15. Zvonko Černač SDS
16. Dr. Andreja Črnak Meglič SD
17. Silva Črnugelj SD
18. Matevž Frangež SD
19. Dr. Pavel Gantar ZARES
20. Ljubo Germič PK LDS
21. Joško Godec DeSUS
22. Gregor Golobič ZARES
23. Dr. László Göncz MADŽARSKA NS
24. Dr. Vinko Gorenak SDS
25. Ivan Grill SDS
26. Mag. Branko Grims SDS
27. Milan Gumzar PK LDS
28. Miran Györek SNS
29. Matjaž Han SD
30. Robert Hrovat SDS
31. Eva Irgl SDS
32. Janez Janša SDS
33. Zmago Jelinčič Plemeniti SNS
34. Alenka Jeraj SDS
35. Miran Jerič PK LDS
36. Jožef Jerovšek SDS
37. Franco Juri ZARES
38. Dr. Luka Juri SD
39. Franc Jurša DeSUS
40. Anton Kampuš SD
41. Franci Kek ZARES
42. Janez Kikelj SD
43. Janja Klasinc SD
44. Mag. Vasja Klavora DeSUS
45. Miroslav Klun SD
46. Bojan Kontič SD
47. Gvido Kres SLS
48. Katarina Kresal PK LDS
49. Danijel Krivec SDS
50. Dr. Franc Križanič SD
51. Marijan Križman SD
52. Dušan Kumer SD
53. Zvonko Lah SDS
54. Dr. Matej Lahovnik ZARES
55. Darja Lavtižar Bebler SD
56. Dejan Levanič SD
57. Rado Likar SDS
58. Dr. Igor Lukšič SD
59. Andrej Magajna NP (izvoljen na listi SD)
60. Silven Majhenič SNS
61. Branko Marinič SDS
62. Tomaž Tom Mencinger SD
63. Darko Menih SDS
64. Borut Pahor SD
65. Breda Pečan SD
66. Damijan Perne ZARES
67. Rudolf Petan SDS
68. Miro Petek SDS
69. Iztok Podkrižnik SDS
70. Marijan Pojbič SDS
71. Alojz (Lojze) Posedel NP (izvoljen na listi ZARES)
72. Alojzij Potočnik ZARES
73. Mag. Majda Potrata SD
74. Miran Potrč SD
75. Jakob Presečnik SLS
76. Srečko Prijatelj SNS
77. Franc Pukšič SLS (izvoljen na listi SDS)
78. Aleksander Ravnikar SD
79. Vili Rezman NP (izvoljen na listi DeSUS)
80. Janez Ribič SLS
81. Mag. Andreja Rihter SD
82. Mag. Anton Rop SD
83. Vito Rožej ZARES
84. Mag. Borut Sajovic PK LDS
85. Tadej Slapnik ZARES
86. Majda Širca Ravnikar ZARES
87. Jože Tanko SDS
88. Mag. Štefan Tisel SDS
89. Vili Trofenik NP (izvoljen na listi ZARES)
90. Anton Urh DeSUS
91. Ivo Vajgl ZARES
92. Janko Veber SD
93. Dr. Peter Verlič SDS
94. Mag. Sara Viler SNS
95. Mag. Andrej Vizjak SDS
96. Dr. Patrick Vlačič SD
97. Cvetka Zalokar Oražem ZARES
98. Matjaž Zanoškar DeSUS
99. Milenko Ziherl SDS
100. Aleksander Zorn SDS
101. Mag. Radovan Žerjav SLS
102. Mag. Franc Žnidaršič NP (izvoljen na listi DeSUS)
103. Mag. Melita Župevc SD
       
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
dr. Pavel Gantar je bil izvoljen na konstitutivni seji Državnega zbora 15. 10. 2008. Funkcijo predsednika je opravljal do 2. 9. 2011.
Ljubo Germič je bil  izvoljen na 45. izredni seji Državnega zbora 2. 9. 2011.

PODPREDSEDNIKI
France Cukjati
mag. Vasja Klavora
Miran Potrč
so bili izvoljeni na konstitutivni seji  Državnega zbora 15. 10. 2008.

GENERALNA SEKRETARKA
Mojca Prelesnik je bila imenovana na 1. izredni seji Državnega zbora  7. 11. 2008.

 
   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

SD – Socialni demokrati
SDS – Slovenska demokratska stranka
ZARES – ZARES - nova politika
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SNS – Slovenska nacionalna stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
NS – Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
NP – Poslanska skupina nepovezanih poslancev
NeP – Nepovezani poslanec

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.