Poslanke in poslanci v mandatnem obdobju 1992-1996

 


Poslanke in poslanci Državnega zbora v prvem mandatnem obdobju

Državni zbor se je po volitvah 6. decembra 1992 sestal na konstitutivni seji 23. decembra 1992.

  Ime Poslanske skupine
1. Anton Anderlič LDS
2. mag. Franc Avberšek ZL
3. Roberto Battelli poslanec italijanske narodne skupnosti
4. Igor Bavčar D, LDS (od 17. 5. 1994)
5. Dušan Bavdek ZL
6. Gabrijel Berlič LDS
7. Ljerka Bizilj LDS (od 22. 6. 1995, nadomestila Dimitrija Rupla), samostojna poslanka (od 1. 2. 1996)
8. dr. Rado Bohinc ZL
9. dr. France Bučar D, DS (od 6. 4. 1994, stranka se je preimenovala)
10. dr. Vida Čadonič Špelič SKD
11. Franc Černelič SKD
12. mag. Dragan Černetič LDS
13. Polonca Dobrajc SNS
14. dr. Janez Drnovšek LDS
15. Geza Džuban LDS
16. Brane Eržen SNS, skupina samostojnih poslancev (od 21. 1. 1993), samostojni poslanec (od 20. 2. 1995), skupina samostojnih poslancev (od 1. 12. 1995)
17. Stane Frim SKD
18. Miroslav Geržina SKD
19. Benjamin Henigman SKD
20. Franc (Feri) Horvat ZL
21. Ivo Hvalica SDSS
22. Jože Jagodnik ZL
23. Branko Janc LDS
24. Janez Jančar LDS
25. Janez Janša SDSS
26. Zmago Jelinčič SNS
27. Miran Jerič LDS
28. mag. Janez Jug LDS (od 5. 10. 1993, nadomestil Jašo Zlobca), samostojni poslanec (od 23. 7. 1996)
29. Metka Karner Lukač SLS
30. mag. Janez Kocijančič ZL
31. Štefan Kociper SKD
32. Jožef Kocuvan SKD
33. mag. Janez Kopač LDS
34. Jožef Kopše SNS, skupina samostojnih poslancev (od 10. 11. 1995)
35. Bojan Korošec ZELENI Slovenije, ZELENI-ESS (od 23. 3. 1993), Zeleni/LDS (od 4. 5. 1994)
36. dr. Mateja Kožuh Novak ZL
37. dr. Davorin Kračun LDS
38. dr. Lev Kreft ZL
39. Rafael Kužnik SNS
40. Sašo Lap SNS, skupina samostojnih poslancev (od 21. 1. 1993), SND (od 12. 4. 1994)
41. Maksimiljan Lavrinc LDS
42. Andrej Lenarčič SNS, D, DS, skupina samostojnih poslancev
43. Jože Lenič LDS
44. Franc Lipoglavšek ZL
45. Mihaela Logar SLS
46. Zoran Madon SLS
47. Jurij Malovrh SKD
48. Štefan Matuš SNS, skupina samostojnih poslancev (od 21. 1. 1993), SLS (od 15. 2. 1993)
49. Alojz Metelko SLS
50. Rudolf Moge LDS
51. Miroslav Mozetič SKD
52. Irena Oman SNS, skupina samostojnih poslancev  (od 21. 1. 1993), samostojna poslanka (od 20. 2. 1995), SLS (od 7. 3. 1995)
53. Ivan Oman SKD
54. mag. Igor Omerza D, LDS (od 17. 5. 1994)
55. Borut Pahor ZL
56. Tone Partljič LDS
57. Miloš Pavlica ZL
58. Breda Pečan ZL
59. Anton Peršak D, DS (od 6. 4. 1994)
60. Matjaž Peskar LDS
61. Alojz Peterle SKD
62. Peter Petrovič LDS
63. Janez Podobnik SLS
64. Marjan Podobnik SLS
65. Ignac Polajnar SKD
66. Marijan Poljšak SNS, skupina samostojnih poslancev (od 21. 1. 1993), SND (od 12. 4. 1994), skupina samostojnih poslancev (od 13. 3. 1995)
67. Franc Potočnik SLS
68. Vika Potočnik LDS
69. Miran Potrč ZL
70. Maria Pozsonec poslanka madžarske narodne skupnosti
71. Janko Predan ZELENI Slovenije, ZELENI-ESS (od 23. 3. 1993), Zeleni/LDS (od 4. 5. 1994)
72. Žarko Pregelj SLS
73. Jana Primožič SKD
74. mag. Jože Protner LDS
75. Ciril Pucko SKD
76. dr. Jože Pučnik SDSS
77. Vitodrag Pukl SDSS
78. Jožef Rajšp SKD
79. Izidor Rejc SKD
80. dr. Ciril Ribičič ZL
81. mag. Herman Rigelnik LDS
82. dr. Dimitrij Rupel D, LDS (od 17. 5. 1994)
83. Danica Simšič D, DS (od 6. 4. 1994)
84. Ivan Sisinger ZL
85. Nada Skuk SKD
86. Marjan Stanič SNS, samostojna poslanska skupina (od 21. 1. 1992), SND (od 12. 4. 1994)
87. Maks Sušek LDS
88. dr. Leo Šešerko ZELENI Slovenije, ZELENI-ESS (od 23. 3. 1993), Zeleni/LDS (od 4. 5. 1994)
89. dr. Marjan Šetinc LDS
90. Drago Šiftar SDSS
91. Jožef Školč LDS
92. Jadranka Šturm Kocjan LDS
93. dr. Peter Tancig ZELENI Slovenije, ZELENI-ESS (od 23. 3. 1993), Zeleni/LDS (od 4. 5. 1994)
94. Zoran Thaler LDS
95. dr. Ludvik Toplak SLS
96. Vladimir Topler ZELENI Slovenije, ZELENI-ESS (od 23. 3. 1993), Zeleni/LDS (od 4. 5. 1994)
97. Ivan Verzolak SNS, samostojna poslanska skupina (od 29. 3. 1994), SND (od 20. 2. 1995)
98. Janez Vindiš SLS (od 25. 2. 1994, nadomestil Ludvika Toplaka), SKD (od 9. 9. 1996)
99. dr. Franc Zagožen SLS
100. Jaša L. Zlobec LDS
101. dr. Janez Zupanec LDS
     
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
mag. Herman Rigelnik od 23. 12. 1992 do 14. 9. 1994
Jožef Školč od 16. 9. 1994

PODPREDSEDNIKI
Miroslav Mozetič od 23. 12. 1992
dr. Lev Kreft od 24. 12. 1992
Vladimir Topler, dr. med. od 23. 3. 1993

GENERALNI SEKRETAR
Bogdan Biščak

SEKRETARKA DRŽAVNEGA ZBORA
Jožica Velišček

SEKRETAR SEKRETARIATA ZA ZAKONODAJO IN PRAVNE ZADEVE
Milan Baškovič

   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

LDS – Liberalno-demokratska stranka/Liberalna demokracija Slovenije
SKD – Slovenski krščanski demokrati
ZL – Združena lista/Združena lista socialnih demokratov
SNS – Slovenska nacionalna stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
D - Demokrati ~ DS - Demokratska stranka Slovenije
ZELENI - Zeleni Slovenije ~ ZELENI-ESS Ekološko socialna stranka ~ ZELENI/LDS
SDSS – Socialdemokratska stranka Slovenije
SND – Slovenska nacionalna desnica
SSP – Skupina samostojnih poslancev
 

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.