Poslanke in poslanci v mandatnem obdobju 1996-2000

 


Poslanke in poslanci Državnega zbora v drugem mandatnem obdobju

Državni zbor se je po volitvah 10. novembra 1996 sestal na konstitutivni seji 28. decembra 1996.

  Ime Poslanska skupina
1. Anton Anderlič LDS
2. Jože Avšič LDS
3. Josip Bajc SLS, SLS+SKD
4. Roberto Battelli poslanec italijanske narodne skupnosti
5. Igor Bavčar  LDS
6. Mag. Anton Bergauer  SLS, SLS+SKD
7. Richard Beuermann LDS
8. Samo Bevk ZLSD
9. Ivan Božič SKD, SLS + SKD
10. Stanislav Brenčič SLS, SLS+SKD
11. Mag. Franc But  SLS, SLS+SKD
12. Janez Cimperman  SDS
13. Dr. Vida Čadonič Špelič SKD, SLS+SKD
14. Franc Čebulj SDS
15. Vladimir Čeligoj SDS
16. Anton Delak DeSUS
17. Vincencij Demšar SKD, SLS+SKD
18. Polonca Dobrajc SNS, samostojna poslanka
19. Metod Dragonja  LDS
20. Dr. Janez Drnovšek  LDS
21. Geza Džuban LDS
22. Andrej Fabjan SLS, SLS+SKD
23. Dr. Slavko Gaber  LDS
24. Mario Gasparini LDS
25. Andrej Gerenčer LDS
26. Leon Gostiša  SLS, SLS+SKD
27. Benjamin Henigman SKD, SLS+SKD
28. Franc (Feri) Horvat ZLSD
29. Peter Hrastelj SLS, SLS+SKD
30. Dr. Helena Hren Vencelj SKD, SLS+SKD
31. Ivo Hvalica SDS
32. Jožef Jagodnik  ZLSD
33. Roman Jakič  LDS
34. Branko Janc LDS
35. Janez Janša SDS
36. Franc Jazbec SDS
37. Zmago Jelinčič SNS
38. Miran Jerič LDS
39. Jožef Jerovšek SDS
40. Aurelio Juri ZLSD
41. Jelko Kacin LDS
42. Franc Kangler SLS, SLS+SKD
43. Mirko Kaplja  LDS
44. Ivan Kebrič DeSUS
45. Branko Kelemina SDS
46. Štefan Klinc SLS+SKD
47. Bojan Kontič ZLSD
48. Mag. Janez Kopač LDS
49. Jožef Košir LDS
50. Alojz Kovše LDS
51. Janez Kramberger SLS, SLS+SKD
52. Majda Ana Kregelj Zbačnik SDS
53. Rafael Kužnik SNS
54. Maksimiljan Lavrinc  LDS
55. Darja Lavtižar  Bebler LDS
56. Jože Lenič  LDS
57. Peter Lešnik  SNS
58. Zoran Lešnik DeSUS
59. Miroslav Luci SDS
60. Jurij Malovrh SKD, SLS+SKD
61. Aleksander Merlo LDS
62. Janez Mežan SDS
63. Rudolf Moge LDS
64. Miroslav Mozetič SKD, SLS+SKD
65. Jože Možgan SLS, SLS+SKD
66. Darinka Mravljak SLS, SLS+SKD
67. Eda Okretič Salmič DeSUS, samostojna poslanka
68. Borut Pahor ZLSD
69. Anton Partljič LDS
70. Sašo Peče  SNS
71. Janez Per  SLS+SKD
72. Rudolf Petan SDS
73. Alojz Peterle  SKD, SLS+SKD
74. Petrovič Peter LDS
75. Podobnik Janez SLS, SLS+SKD
76. Podobnik Marjan SLS, SLS+SKD
77. Potočnik Franc SLS, SLS+SKD
78. Potrč Miran ZLSD
79. Maria Pozsonec poslanka madžarske narodne skupnosti
80. Jakob Presečnik SLS, SLS+SKD
81. Ciril Pucko SKD, samostojni poslanec
82. Franc Pukšič SDS
83. Ciril Metod Pungartnik  LDS
84. Izidor Rejc SKD, SLS+ SKD
85. Dr. Ciril Ribičič ZLSD
86. Franci Rokavec SLS, SLS+SKD
87. Nikolaj Rožič LDS
88. Pavel Rupar SDS
89. Mag. Marijan Schiffrer SKD, SLS+SKD
90. Nada Skuk SKD, SLS+SKD
91. Ciril Smrkolj SLS, SLS+SKD
92. Boris Sovič ZLSD
93. Stana Stopar LDS
94. Jožef Školč LDS
95. Bogomir Špiletič SDS
96. Jožef Špindler LDS
97. Davorin Terčon LDS
98. Zoran Thaler LDS
99. Branko Tomažič SLS, SLS+SKD
100. Herman Tomažič LDS
101. Vili Trofenik SLS, SLS+SKD
102. Janko Veber ZLSD
103. Alojz Vesenjak SLS, SLS+SKD
104. Irena Virant SDS
105. Dr. Franc Zagožen SLS, SLS+SKD
106. Dr. Jože Zagožen SDS
107. Bogomir Zamernik SDS
108. Jožef Zimšek LDS
109. Mag. Franc Žnidaršič DeSUS
     
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
Janez Podobnik od 3. 12. 1996

PODPREDSEDNIKI
Zoran Thaler od 3. 12. 1996 do 27. 2. 1997
Borut Pahor od 3. 12. 1996 do 23. 4. 1997
Helena Hren Vencelj od 23. 12. 1996 do 23. 4. 1997
Andrej Gerenčer od 23. 4. 1997
Miroslav Luci od 23. 4. 1997
Eda Okretič Salmič od  29. 5. 1997

GENERALNA SEKRETARKA
Jožica Velišček

SEKRETAR SEKRETARIATA ZA ZAKONODAJO IN PRAVNE ZADEVE
Milan Baškovič

   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

LDS – Liberalna demokracija Slovenije
SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
ZLSD – Združena lista socialnih demokratov
SLS+SKD – SLS +SKD Slovenska ljudska stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
NSi – Nova Slovenija
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SMS – Stranka mladih Slovenije
SNS – Slovenska nacionalna stranka

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.