Poslanke in poslanci v mandatnem obdobju 2000-2004

 


Poslanke in poslanci Državnega zbora v tretjem mandatnem obdobju

Državni zbor se je po volitvah 15. oktobra 2000 sestal na konstitutivni seji 27. decembra 2000.

  Ime Poslanska skupina
1. Anton Anderlič LDS
2. Sonja Areh Lavrič SNS
3. Jože Avšič LDS
4. Dr. Andrej Bajuk NSi
5. Bogdan Barovič SNS
6. Roberto Battelli poslanec italijanske narodne skupnosti
7. Igor Bavčar LDS
8. Dr. Jožef Bernik NSi
9. Richard Beuermann LDS
10. Samo Bevk ZLSD
11. Dr. Rado Bohinc ZLSD
12. Ivan Božič SLS+SKD, SLS
13. Dr. Mihael Brejc SDS
14. Stanislav Brenčič SLS+SKD, SLS
15. Anton Butolen LDS
16. Janez Cimperman SDS
17. France Cukjati SDS
18. Franc Čebulj SDS, samostojni poslanec, SLS
19. Vojko Čeligoj DeSUS
20. Dr. Lucija Čok LDS
21. Silva Črnugelj ZLSD
22. Anton Delak DeSUS
23. Mag. Marko Diaci SMS, samostojni poslanec
24. Dr. Janez Drnovšek LDS
25. Mag. Janez Drobnič NSi
26. Geza Džuban LDS
27. Andrej Fabjan SLS+SKD, SLS
28. Matjaž Falkner NSi
29. Dr. Slavko Gaber LDS
30. Mag. Mitja Gaspari LDS
31. Mario Gasparini LDS
32. Andrej Gerenčer LDS
33. Ljubo Germič LDS
34. Siniša Germovšek SDS
35. Mag. Zoran Gračner LDS
36. Leopold Grošelj ZLSD
37. Franc (Feri) Horvat ZLSD
38. Roman Jakič LDS
39. Branko Janc LDS
40. Ivan (Janez) Janša SDS
41. Zmago Jelinčič Plemeniti SNS
42. Miran Jerič LDS
43. Jožef Jerovšek SDS
44. Aurelio Juri ZLSD
45. Jelko Kacin LDS
46. Franc Kangler SLS+SKD, SLS
47. Blaž Kavčič LDS
48. Jože (Jožef) Kavtičnik LDS
49. Ivan Kebrič DESUS
50. Branko Kelemina SDS
51. Janez Komljanec LDS
52. Bojan Kontič ZLSD
53. Mag. Janez Kopač LDS
54. Milan Kopušar LDS
55. Mag. Janez Kramberger SLS+SKD, SLS
56. Leopold (Leo) Kremžar LDS
57. Maksimiljan Lavrinc LDS
58. Darja Lavtižar Bebler LDS
59. Franc Lenko DeSUS
60. Peter Levič SMS, samostojni poslanec
61. Lidija Majnik LDS
62. Jurij Malovrh SLS+SKD, SLS
63. Ivan Mamić NSi
64. Dorijan Maršič LDS
65. Jerica Mrzel ZLSD
66. Aleksander Merlo LDS
67. Rudolf Moge LDS
68. Borut Pahor ZLSD
69. Anton (Tone) Partljič LDS
70. Irma Pavlinič Krebs LDS
71. Breda Pečan ZLSD
72. Sašo Peče SNS
73. Rudolf Petan SDS
74. Alojz Peterle NSi
75. Janez Podobnik SLS+SKD, SLS
76. Valentin Pohorec DeSUS
77. Mag. Majda Potrata ZLSD
78. Miran Potrč ZLSD
79. Maria Pozsonec poslanka madžarske narodne skupnosti
80. Ciril Pucko LDS
81. Franc Pukšič SDS
82. Franci Rokavec SLS+SKD, SLS
83. Mag. Anton Rop LDS
84. Pavel Rupar SDS
85. Dr. Dimitrij Rupel LDS, samostojni poslanec, SDS
86. Danica Simšič  ZLSD
87. Alojz Sok NSi
88. Stanislava Stopar LDS
89. Franc Sušnik SDS
90. Majda Širca LDS
91. Jožef Školč LDS
92. Jožef Špindler LDS
93. Igor Štemberger SMS, samostojni poslanec
94. Borut Šuklje LDS
95. Matjaž Švagan LDS
96. Jože Tanko SDS
97. Davorin Terčon LDS
98. Marija Ana Tisovic NSi
99. Vili Trofenik SLS+SKD, SLS
100. Janko Veber ZLSD
101. Mag. Andrej Vizjak SDS
102. Bogomir Vnučec SMS, SDS
103. Dušan Vučko LDS
104. Cveta Zalokar Oražem LDS
105. Bogomir Zamernik SDS
106. Jaša Zlobec Lukič LDS
107. Majda Zupan NSi

 

       
 

VODSTVO

DRŽAVNEGA ZBORA

PREDSEDNIK
Borut Pahor od 10. 11. 2000 do 9. 7. 2004
Franc (Feri) Horvat od 12. 7. 2004

PODPREDSEDNIKI
Dr. Mihael Brejc od 10. 11. 2000 do 12. 7. 2004
Anton Delak od 10. 11. 2000 do 6. 3. 2002 (preminil)
Irma Pavlinič Krebs od 10. 11. 2000
Valentin Pohorec od 23. 4. 2002

GENERALNA SEKRETARKA
Jožica Velišček

SEKRETAR SEKRETARIATA ZA ZAKONODAJO IN PRAVNE ZADEVE (od 15. 7. 2002 VODJA ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE)
Tina Bitenc Pengov

 
   

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

LDS – Liberalna demokracija Slovenije
SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije, od 19. 3. 2003 Slovenska demokratska stranka
ZLSD – Združena lista socialnih demokratov
SLS+SKD – SLS +SKD Slovenska ljudska stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
NSi – Nova Slovenija
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SMS – Stranka mladih Slovenije
SNS – Slovenska nacionalna stranka

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.