Kronologija Državnega zbora

Leto 2019  | leto 2018  |  Pojasnilo | Viri

Pretekli mandati

20142018
Poslanci
|  20112014
|  Poslanci
|  20082011
|  Poslanci
|  20042008
|  Poslanci
|  20002004
|  Poslanci
|  19962000
|  Poslanci
| 19921996
|  Poslanci
         
         
 
Kronologija dogodkov za sedmo mandatno obdobje 20142018

Leto 2018

December 2018

 

21. 12.
V Državnem zboru je potekala 18. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali in sprejeli Predlog zakona o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A), druga obravnava, EPA 303-VIII in Predlog odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-C), EPA 316-VIII.

V Državnem zboru je potekala slavnostna seja ob dnevu samostojnosti in enotnosti, slavnostni govornik na seji je bil predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. V okviru kulturnega programa so nastopili Duo harmonik Miha Debevec in Dejan Kušer ter Parlamentarni pevski zbor Kvorum pod vodstvom zborovodkinje Ane Marie Beguš.

20. 12.
Državni zbor je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije v preddverju velike dvorane Državnega zbora priredil slovesnost v počastitev prve obletnice razglasitve svetovnega dneva čebel v Združenih narodih. Zbrane na slovesnosti sta uvodoma nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

18. 12.
Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov so že tradicionalno prinesli plamen Luči miru iz Betlehema v Državni zbor. Navzoče je nagovoril podpredsednik Državnega zbora Branko Simonovič.

17. 12.
V počastitev 100-letnice Ivana Cankarja - klasika slovenske literature in enega največjih slovenskih pisateljev, je v Državnem zboru potekala kulturna slovesnost. Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Pisateljevo življenje in delo je predstavil velik poznavalec Cankarja ddr. Igor Grdina, z recitalom Cankarjevih del je nastopila poslanka Violeta Tomić, z glasbenim nastopom pa sta slovesnost obogatili mladi glasbenici.

14. 12.
Državni zbor se je sestal na 3. redni seji, na kateri so poslanci med drugim obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V), nujni postopek, EPA 282-VIII in  ga tudi sprejeli. Prav tako so na predlog predsednika Republike Slovenije z večino glasov imenovali mag.  Boštjana Vasleta za guvernerja - člana Sveta Banke Slovenije. Poslanci so na predlog Vlade potrdili dr. Iztoka Puriča za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

13. 12.
V Državnem zboru je potekala 17. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), nujni postopek, EPA 278-VIII in Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), druga obravnava, EPA 228-VIII, ter ju tudi sprejeli. Prav tako so obravnavali Predlog zakona o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A), prva obravnava, EPA 303-VIII.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil ustne razglasitve odločitve Ustavnega sodišča v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in nekaterih drugih členov Zakona o volitvah v Državni zbor.

11.–12. 12.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je skupaj s predsednikom Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ dr. Anžetom Logarjem in predsednikom Skupine prijateljstva z Republiko Srbijo Predragom Bakovićem  mudil na uradnem obisku v Republiki Srbiji. V Narodni skupščini se je predsednik Državnega zbora z delegacijo srečal s predsednico Majo Gojković in podpisal memorandum o sodelovanju med Narodno skupščino ter Državnim zborom. Sogovornika sta poudarila, da so odnosi med državama odlični, izrazila sta tudi zadovoljstvo, da sta v obeh državah oblikovani številčni parlamentarni skupini prijateljstva. Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je z delegacijo srečal tudi s predsednico Vlade Republike Srbije Ano Brnabić. V sklopu obiska so se člani delegacije  udeležili sprejema ob odprtju 5. dnevov slovenskega filma in ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja, kjer so se srečali s predstavniki slovenske skupnosti, predstavniki slovenskega gospodarstva in drugimi gosti s področja kulture v Republiki Srbiji.

7. 12.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je bil na delovnem obisku na Portugalskem, kjer se je v Lizboni srečal s predsednikom portugalskega parlamenta Eduardom Ferrom Rodriguesom, s predsednikom Vlade Portugalske republike Antoniem Costo in drugimi visokimi predstavniki Portugalske republike. Osrednje teme pogovorov so bile aktualni izzivi in prihodnost Evropske unije. Obisk je bil tudi priložnost za pogovor o prioritetah naslednjega predsedovanja Svetu EU, v katerem bosta državi skupaj z Nemčijo sestavljali trojko predsedstev.

6. 12.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je srečal s predsednikom vlade Katalonije Quima Torro. S predsednikom Katalonije se je srečal tudi predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec skupaj s člani odbora.

5. 12.
V Državnem zboru je potekala 14. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi z odgovornostjo vlade Mira Cerarja kot skupščine SDH-ja, za škodo, ki je slovenskim davkoplačevalcem nastala zaradi zamud od decembra 2016 do novembra 2018 pri prodaji večinskega deleža v NLB d. d., EPA 261-VIII. Po zaključeni 14. izredni seji je potekala še 16. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), prva obravnava, EPA 247-VIII, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev.  Državni zbor je ugotovil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

1. 12.
Članica delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini foruma jugo-vzhodnega evropskega procesa sodelovanja  (SEECP) Nataša Sukič se je udeležila zasedanja Stalnega odbora Parlamentarne skupščine SEECP. Zasedanje je potekalo v Sarajevu (Bosna in Hercegovina).

November 2018

29. 11.
V Državnem zboru je potekala 15. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali dva predloga zakona. Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), prva obravnava, EPA 228-VIII so poslanci z večino glasov potrdili kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), prva obravnava, EPA 191-VIII pa so zavrnili, zato je v tem primeru zakonodajni postopek končan.

26.–28. 11.
Predsednica Kluba parlamentark Državnega zbora Suzana Lep Šimenko (PS SDS) in podpredsednica kluba Andreja Zabret (PS LMŠ) sta se udeležili letnega svetovnega vrha Globalnega foruma voditeljic (The Women Leaders Global Forum), ki je potekal v Reykjavíku na Islandiji.

27. 11.
Državni zbor je na 2. redni seji obravnaval tudi predlog predsednika Republike Slovenije za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča. Dr. Katja Šugman Stubbs je bila z večino glasov vseh poslank in poslancev izvoljena za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

21. 11.
V Državnem zboru je potekala 13. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora RS o mednarodnih zavezah, ki se nanašajo na meddržavne nezakonite migracije, EPA 226-VIII.

20. 11.
Predsednik Komisije za narodni skupnosti Ferenc Horváth je sprejel ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétra Szijiártó.

19.–28. 11.
V Državnem zboru je potekala 2. redna seja, na kateri so poslanci med drugim obravnavali in z večino glasov sprejeli Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2017 s predlogom priporočila in Triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017 s predlogom priporočila. Potrdili so tudi Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2017.

Državni zbor je na seji tudi ponovno odločal o Zakonu o nepremičninskem posredovanju, na katerega je Državni svet vložil zahtevo za odložilni veto še v prejšnjem mandatu (20. marec 2018). Zakon pri ponovnem odločanju ni bil sprejet.

16. 11.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je v Pliberku udeležil slovesnosti ob 30. obletnici Kmečke izobraževalne skupnosti. Ob tej priložnosti se je srečal tudi z deželnim glavarjem avstrijske zvezne dežele Koroške dr. Petrom Kaiserjem ter predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

9. 11.
V Državnem zboru je potekala 12. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014-2020, EPA 222-VIII in Vladi priporočili, da v roku 30 dni pripravi načrt pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike in ga predstavi Državnemu zboru. Prav tako so obravnavali in z večino glasov po nujnem postopku sprejeli Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G), EPA 195-VIII.

Oktober 2018

19. 10.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Madžarske Jánosa Áderja, ki je bil na uradnem obisku v Sloveniji. Osrednja tema pogovora med predsednikoma je bilo vprašanje migracij. Na pogovoru je bil prisoten tudi predsednik Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti Ferenc Horváth.

14.-18. 10.
V Ženevi (Švica) je potekalo 139. zasedanje Skupščine Interparlamentarne unije. Zasedanja se je udeležil mag. Branislav Rajić, vodja stalne delegacije Državnega zbora, ki je predstavil slovensko stališče v okviru Odbora za demokracijo in človekove pravice na temo krepitve medparlamentarnega sodelovanja za boljše upravljanje mednarodnih migracij.

9. 10.
Državni zbor se je sestal na 10. izredni seji Državnega zbora, na kateri je glasoval o predlogu predsednika republike za imenovanje Primoža Dolenca za guvernerja Banke Slovenije (EPA 168-VIII). Predlagani kandidat je na tajnem glasovanju dobil 30 glasov, za izvolitev bi jih potreboval 46.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel generalnega sekretarja zveze NATO Jensa Stoltenberga, ki je bil na povabilo predsednika Vlade Marjana Šarca na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Generalni sekretar zveze NATO je nagovoril poslanke in poslance in pri tem poudaril, da ceni predanost Slovenije k zvezi NATO in prispevek Slovenije k skupni varnosti.

6. 10.
Slovenski član v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope poslanec mag. Andrej Šircelj in nadomestna članica, poslanka Violeta Tomić sta se udeležila jesenskega zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE), ki je potekala v Strasbourgu v Franciji.

5. 10.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je v Budimpešti udeležil 5. podonavske parlamentarne konference, in sicer na temo blaženja učinkov podnebnih sprememb na kmetijstvo in vprašanja modernih sistemov upravljanja in rabe voda. Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je imel govor v okviru prvega panela s področja podnebnih sprememb in kmetijstva. Ob robu konference je imel predsednik Državnega zbora tudi bilateralni srečanji, in sicer s predsednikom madžarskga parlamenta Lászlom Kövérjem in s predsednico Narodne skupščine Republike Srbije Majo Gojković, kratko pa se je srečal tudi z zagovornico slovenske narodne skupnosti v madžarskem parlamentu Eriko Köles Kiss.

Poslanec dr. Milan Brglez se je udeležil konference Preoblikovanje zahodno-balkanske regije: parlamentarna perspektiva o vlogi in prihodnosti EU pristopnega procesa, ki je potekala v Sofiji (Bolgarija), na kateri je sodeloval pri razpravi na temo regionalnega sodelovanja v imenu Trojke PS SEECP.

September 2018

26. 9.
V Državnem zboru je potekala 9. izredna seja, na kateri so poslanci najprej potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki opravljajo funkcijo poslank oziroma poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo ministrov oziroma predsednika vlade. V poslanski skupini LMŠ je Marjana Šarca nadomestila Karla Urh (Državni zbor ji je potrdil mandat že na 6. izredni seji), Rudija Medveda je nadomestila Nina Maurovič. V poslanski skupini SMC je dr. Mira (Miroslava) Cerarja nadomestil Jani (Janko) Möderndorfer in Zdravka Počivalška je nadomestil Gregor Židan. V poslanski skupini SAB je Petra Jožefa Česnika nadomestila Maša Kociper, Marka Bandellija pa je nadomestil Andrej Šušmelj. V nadaljevanju so obravnavali Predlog priporočila v zvezi s problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi ter napadov oziroma ogrožanja slovenskega gospodarstva in s tem blaginje vseh državljanov.

25. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je z delegacijo mudil na delovnem obisku v Republiki Makedoniji. V delegaciji so bili še poslanka Iva Dimic, poslanec dr. Darij Krajčič in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. V Sobranju Republike Makedonije je predsednika Državnega zbora z delegacijo na pogovoru sprejel predsednik Sobranja Republike Makedonije Talat Xhaferi. Predsednik Državnega zbora se je z delegacijo na pogovoru sestal tudi s predsednikom Vlade Republike Makedonije Zoranom Zaevom. Prav tako se je predsednik Državnega zbora sestal tudi z vodjo makedonske opozicije, predsednikom VMRO-DPMNE Hristijanom Mickoskim. V pogovoru je izpostavil, da bosta »sporazum z Grčijo in vstop v evroatlantske povezave Makedoniji prinesla ohranitev makedonskega jezika,  identitete, hitrejšo gospodarsko rast in večjo blaginjo za vse državljane. Delovni obisk je slovenska delegacija zaključila s srečanjem z gospodarstveniki slovenskih podjetij v Republiki Makedoniji in predstavniki slovenskih društev v Republiki Makedoniji. Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je v sklopu obiska srečal tudi z vodjo delegacije  Evropske unije v Republiki Makedoniji Samuelom Žbogarjem in vodjo Natove povezovalne pisarne v Skopju kapitanom bojne ladje mag. Gorazdom Bartolom. Pogovor je tekel predvsem o prihodnosti Makedonije v Evropski uniji in približevanju Natu.

13. 9.

V Državnem zboru je potekala 8. izredna seja, na kateri so poslanci z večino glasov potrdili predlagano listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije, EPA 99-VIII pod vodstvom Marjana Šarca (LMŠ).

12. 9.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel ministra brez listnice Vlade Republike Makedonije, zadolženega za izseljenstvo Edmonda Ademija. Sogovornika sta poudarila dobro parlamentarno sodelovanje med državama. Izpostavila sta pomen uspešnosti bližnjega referenduma o imenu Makedonije, saj rešitev vprašanja o imenu pomeni korak naprej pri članstvu Makedonije v NATO in v EU, kar je med drugim pomembno tudi za večji gospodarski napredek, blaginjo, varnost in stabilnost države.

10. 9.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel glavnega pogajalca Evropske unije za brexit Michela Barniera. Osrednja tema pogovora je bila predstavitev trenutnega stanja pogajanj glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Glavnega pogajalca Michela Barniera so v Državnem zboru sprejeli tudi člani Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za zunanjo politiko.

4. 9.

V Vili Podrožnik je potekalo uradno srečanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana.

 

Avgust 2018

31.8.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob pričetku mandata vljudnostno sprejel predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco.

29.8.
Državni zbor je na 7. izredni seji sprejel Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-6), EPA 95-VIII. Na seji je bil z večino glasov za tretjega podpredsednika Državnega zbora izvoljen Branko Simonovič (DeSUS). Prav tako je Državni zbor z večino glasov za generalno sekretarko Državnega zbora ponovno imenoval Uršulo Zore Tavčar.

23. 8.
Na nadaljevanju 5. izredne seje je Državni zbor za podpredsednico izvolil Tino Heferle (LMŠ). Poslanci so obravnavali in sprejeli Predlog odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 ter s tem namenili dodatnih 35 milijonov evrov sredstev za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Po končani 5. izredni seji se je Državni zbor sestal na 6. izredni seji, na kateri je bil z večino glasov za podpredsednika Državnega zbora izvoljen Jože Tanko (SDS). Prav tako je Državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov za predsednika Državnega zbora izvolil mag. Dejana Židana (SD). Novoizvoljeni predsednik Državnega zbora se je v kratkem nagovoru poslankam in poslancem zahvalil za podporo in izvolitev.

17.8.
V Državnem zboru je potekala 5. izredna seja, na kateri so poslanci z večino glasov izvolili Marjana Šarca (LMŠ) za predsednika Vlade Republike Slovenije.

Julij 2018

27. 7.
Državni zbor se je na 4. izredni seji seznanil z obvestilom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, da ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade, EPA 54-VIII.

19. 7.
Državni zbor se je sestal na 3. izredni seji, na kateri je sprejel Predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), nujni postopek, EPA 42-VIII ter Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT).

13. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

11. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je ob pričetku mandata vljudnostno sprejel predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco. Na pogovoru sta bila prisotna tudi generalna sekretarka Državnega zbora in sekretar Državnega sveta.

10. 7.
Državni zbor se je sestal na 2. izredni seji, na kateri je po nujnem postopku obravnaval Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G), EPA 16-VIII in ga z 48 glasovi za ter 12 proti tudi sprejel.

3. 7.
Državni zbor se je sestal na 1. izredni seji, na kateri je sprejel Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-5), EPA 17-VIII , s katerim je ustanovil tri delovna telesa: Skupni odbor, Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko.

Junij 2018

 

27. 6.
V Vili Podrožnik je potekalo srečanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Državnega zbora mag. Mateja Tonina.

24. 6.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna seja ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin.

22. 6.
Poslanke in poslanci, ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah 3. junija 2018, so se zbrali na konstitutivni seji Državnega zbora VIII. mandata. Državni zbor in navzoče je nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Državni zbor je z večino glasov sprejel Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednice Mandatno-volilne komisije. V nadaljevanju je na predlog Mandatno-volilne komisije potrdil mandate vsem 90-im poslankam in poslancem, in sicer: 25 mandatov Slovenska demokratska stranka – SDS; 13 mandatov Lista Marjana Šarca – LMŠ; 10 mandatov Socialni demokrati – SD; 10 mandatov Stranka modernega centra – SMC; 9 mandatov Levica – Levica; 7 mandatov Nova Slovenija – NSi; 5 mandatov Stranka Alenke Bratušek – SAB; 5 mandatov Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS; 4 mandate Slovenska nacionalna stranka – SNS in po en mandat za madžarsko in italijansko narodnostno skupnost – IMNS. Na predlog 50 poslank in poslancev s prvopodpisanim Marjanom Šarcem je Državni zbor z večino glasov za predsednika Državnega zbora izvolil mag. Mateja Tonina. Novoizvoljeni predsednik Državnega zbora se je v kratkem nagovoru poslankam in poslancem zahvalil za podporo in izvolitev.


 

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
IMNS - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
NP- nepovezani poslanci
NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati
SD - Socialni demokrati
SDS - Slovenska demokratska stranka
SMC - Stranka modernega centra (prej: Stranka Mira Cerarja)
ZaAB - Zavezništvo Alenke Bratušek
ZL - Združena levica

 

 


 

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.

 

Aktivne povezave v besedilu vodijo na Sporočila za javnost oziroma druge dele spletnega portala.

 

Dosedanje kronologije:

Državni zbor 1992-2007- kronologija dogodkov (PDF 235 KB)

Kronologija Državnega zbora v mandatu 2004-2008 (PDF 156 KB)

Kronologija Državnega zbora v mandatu 2008-2011 (PDF 159 KB)

Kronologija preteklih mandatov

 

 

Pojasnilo

V Državnem zboru na različne načine spremljamo aktualne dogodke in odločitve. Nekaterim namenjamo posebno pozornost in jih beležimo v rubriki Kronologija dogodkov.[1] Tako lahko javnost tekoče spremlja najaktualnejše in najpomembnejše odločitve Državnega zbora, pa tudi nekatera druga področja njegovega delovanja.

Osnovno vodilo pri izboru dogodkov so tri temeljne funkcije, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: zakonodajna, volilna in nadzorna funkcija. V okviru zakonodajne funkcije časovno in vsebinsko prikazujemo sprejetje najpomembnejših oziroma najaktualnejših zakonov, odlokov, sklepov ter drugih aktov. V okviru volilne funkcije prikazujemo predvsem izvolitev in imenovanje funkcionarjev, spremembe v sestavi in podobno, v okviru nadzorne funkcije pa morebitne interpelacije, ustanovitev preiskovalnih komisij in druge pobude za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Dogodki so zajeti po subjektivnem izboru avtoric kronologije; tako so pogosto omenjene kulturne prireditve, obiski in podobni zanimivi dogodki, ki jih v Državnem zboru ni malo. Vsi dogodki, skupaj s tistimi, ki so na voljo tudi v drugih rubrikah, sestavljajo mozaik najpomembnejšega dogajanja v Državnem zboru.

Kronologija je rezultat dela in sodelovanja več različnih služb v Državnem zboru. Ob sodelovanju Službe za odnose z javnostmi je od leta 2013 dalje kronologija dogodkov dostopna neposredno na spletnem portalu Državnega zbora.[2] Z letom 2014 se dogodki iz kronologije prevajajo tudi v angleški jezik, za kar skrbi Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.[3] Na takšen način želimo približati parlamentarno dogajanje tudi tuji zainteresirani javnosti. Kronologija je obogatena s fotografijami, za kar skupaj z objavo poskrbijo v Službi za odnose z javnostmi.[4]

 

Viri

Državni zbor, spletni portal.
Državni zbor. Informacijski sistem Državnega zbora - podatkovne zbirke Državnega zbora.
Podatki službe Mandatno-volilne komisije Državnega zbora.
Magnetogrami sej delovnih teles in sej Državnega zbora.
Državna volilna komisija, spletno mesto.
IUS-INFO, spletno mesto.
RTV, MMC, spletno mesto.
Slovenska tiskovna agencija, spletno mesto.
Uradni list Republike Slovenije, spletno mesto.
Ustavno sodišče Republike Slovenije, spletno mesto.
Zakon o poslancih, Uradni list Republike Slovenije št. 48/1992 in spremembe.
Zakon o volitvah v Državni zbor, Uradni list Republike Slovenije št. 44/1992 in spremembe. 


 

[1] Besedilo za kronologijo dogodkov pripravljata dr. Katarina Žagar iz Raziskovalnega oddelka in mag. Tatjana Krašovec, vodja Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja.

[2] Pred tem so bile kronologije dostopne v obliki raziskovalnih nalog: T. Krašovec (2006): Vloga parlamenta - Skupščine Republike Slovenije v osamosvajanju (Kronologija dogodkov in odločitev), T. Krašovec in K. Žagar (2007): Državni zbor 1992-2007- kronologija dogodkov, K. Žagar in T. Krašovec (2008): Kronologija Državnega zbora v mandatu 2004-2008 in K. Žagar (2011): Kronologija Državnega zbora v mandatu 2008-2011.

[3] Prevod: Nina Barlič in Sandra Kos Cerar.

[4] Mag. Borut Peršolja, Služba za odnose z javnostmi.