Zadeve Evropske unije

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo

EPA: 2077-VIII
Naslov (zadeve): Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo
Datum: 27. 8. 2021
EU oznaka: U 1020
Avtor: Vlada Republike Slovenije
Naslovnik: DZ - Državni zbor
Dokument(i): DZPredlogStalisca_P.pdf
PredlogStaliscaT1_22.pdf
ST10817.EN21.PDF
ST10817.SL21.PDF