Zadeve Evropske unije

EPA: 1859-VIII
EU oznaka: S 2465
Datum: 07.05.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije