Zadeve Evropske unije

EPA: 2123-VIII
EU oznaka: S 2521
Datum: 16.09.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije