Zadeve Evropske unije

EPA: 1857-VIII
EU oznaka: S 2463
Datum: 06.05.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije