Zadeve Evropske unije

EPA: 1958-VIII
EU oznaka: S 2492
Datum: 17.06.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije