Zadeve Evropske unije

EPA: 1834-VIII
EU oznaka: S 2457
Datum: 22.04.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije