Zadeve Evropske unije

EPA: 1955-VIII
EU oznaka: S 2490
Datum: 18.06.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije