Zadeve Evropske unije

EPA: 2023-VIII
EU oznaka: S 2501
Datum: 08.07.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije