Zadeve Evropske unije

EPA: 1941-VIII
EU oznaka: S 2485
Datum: 10.06.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije