Zadeve Evropske unije

EPA: 2022-VIII
EU oznaka: S 2500
Datum: 08.07.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije