Zadeve Evropske unije

EPA: 1850-VIII
EU oznaka: S 2462
Datum: 29.04.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije