Zadeve Evropske unije

EPA: 1916-VIII
EU oznaka: S 2480
Datum: 28.05.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije