Zadeve Evropske unije

EPA: 2002-VIII
EU oznaka: S 2497
Datum: 24.06.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije