Zadeve Evropske unije

EPA: 2092-VIII
EU oznaka: S 2516
Datum: 27.08.2021
Vrsta postopka: ZEU8-S
Faza: Obveščanje in poročanje vlade
Predlagatelj: V - Vlada Republike Slovenije