Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
28.10.2021
2239-VIII
S 2550
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin
21.10.2021
2230-VIII
S 2549
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov
21.10.2021
2228-VIII
S 2547
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo ter protokola o izvajanju navedenega sporazuma
21.10.2021
2229-VIII
S 2548
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov
21.10.2021
2227-VIII
S 2546
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s protokolom (2021–2026) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu za trajnostno ribištvo med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo
21.10.2021
2226-VIII
S 2545
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o delnem začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
21.10.2021
2214-VIII
S 2544
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 26. oktobra 2021 v Luksemburgu
14.10.2021
2192-VIII
U 1027
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti (prenovitev)
14.10.2021
2193-VIII
U 1028
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta
14.10.2021
2194-VIII
U 1029
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/631 glede krepitve standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila v skladu s povečano podnebno ambicijo Unije
14.10.2021
2191-VIII
U 1026
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652
14.10.2021
2190-VIII
U 1025
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni zračni prevoz
14.10.2021
2182-VIII
U 1023
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o prestrukturiranju okvira Unije za obdavčitev energentov in električne energije (prenovitev)
14.10.2021
2183-VIII
U 1024
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah
14.10.2021
2207-VIII
S 2543
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih
Page 1 of 200