Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
22.07.2021
2043-VIII
U 1015
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov unije
22.07.2021
2044-VIII
U 1016
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in strojni opremi
22.07.2021
2045-VIII
U 1017
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti
15.07.2021
2035-VIII
E 170
Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 10 - Informacijska družba in mediji za Srbijo
14.07.2021
2034-VIII
S 2502
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. julija 2021 v Bruslju
08.07.2021
2023-VIII
S 2501
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 12. julija 2021 v Bruslju
08.07.2021
2022-VIII
S 2500
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 glede vključitve avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode
08.07.2021
2020-VIII
S 2499
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 13. julija 2021 v Bruslju
01.07.2021
2015-VIII
U 1014
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje
01.07.2021
2011-VIII
U 1013
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti
01.07.2021
2018-VIII
S 2498
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Obdavčitev podjetij za 21. stoletje
24.06.2021
1996-VIII
U 1012
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o izvajanju (2021–2026) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo
24.06.2021
2002-VIII
S 2497
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strateške smernice za bolj trajnostno in konkurenčno akvakulturo EU za obdobje 2021–2030
24.06.2021
2001-VIII
S 2496
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2022
24.06.2021
2000-VIII
S 2495
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije
Page 1 of 200