Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
13.05.2021
1874-VIII
U 1010
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu
13.05.2021
1881-VIII
S 2470
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic
13.05.2021
1880-VIII
S 2469
Stališče Republike Slovenije do Predloga priporočila Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke
13.05.2021
1876-VIII
S 2468
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 20. maja 2021
07.05.2021
1859-VIII
S 2465
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Digitalni kompas do leta 2030: Evropska pot v digitalno desetletje
06.05.2021
1857-VIII
S 2463
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 11. maja 2021 v Bruslju
06.05.2021
1853-VIII
U 1009
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Republiko Armenijo na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani
06.05.2021
1852-VIII
U 1008
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prevozu med Državo Katar na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani
06.05.2021
1851-VIII
U 1007
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v imenu Evropske unije
06.05.2021
1858-VIII
S 2464
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 10. maja 2021 v Bruslju
06.05.2021
1861-VIII
S 2466
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 18. maja 2021 v Bruslju
06.05.2021
1862-VIII
S 2467
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 17. in 18. maja 2021 v Bruslju
29.04.2021
1841-VIII
S 2460
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci COST 4. maja 2021 v Portu
29.04.2021
1842-VIII
S 2461
Stališče Republike Slovenije do Zelene knjige o staranju - Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami
29.04.2021
1840-VIII
S 2459
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu o raziskavah na področju raka 3. maja 2021 v Portu
Page 1 of 200