Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
06.05.2021
1857-VIII
S 2463
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 11. maja 2021 v Bruslju
06.05.2021
1853-VIII
U 1009
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Republiko Armenijo na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani
06.05.2021
1852-VIII
U 1008
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prevozu med Državo Katar na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani
06.05.2021
1851-VIII
U 1007
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v imenu Evropske unije
06.05.2021
1858-VIII
S 2464
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 10. maja 2021 v Bruslju
29.04.2021
1841-VIII
S 2460
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci COST 4. maja 2021 v Portu
29.04.2021
1842-VIII
S 2461
Stališče Republike Slovenije do Zelene knjige o staranju - Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami
29.04.2021
1840-VIII
S 2459
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu o raziskavah na področju raka 3. maja 2021 v Portu
29.04.2021
1850-VIII
S 2462
Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na neformalnem avdio-videokonferenčnem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 29. aprila 2021
22.04.2021
1835-VIII
S 2458
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam
22.04.2021
1834-VIII
S 2457
Stališče Republike Slovenije do Predloga Sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za ekološke proizvode, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi, v zvezi s sprejetjem njegovega poslovnika
22.04.2021
1831-VIII
S 2455
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo)
22.04.2021
1832-VIII
S 2456
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo)
16.04.2021
1821-VIII
S 2454
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 19. aprila 2021 v Luksemburgu
15.04.2021
1798-VIII
U 1006
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter Uredbe (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 za uvedbo preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah
Page 1 of 200