Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:

2. 12. 2021
2325-VIII S 2575 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2324-VIII S 2574 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 9. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2323-VIII S 2573 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 9. in 10. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2322-VIII S 2572 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 7. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2321-VIII S 2571 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 7. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2320-VIII S 2570 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialno politiko) 6. decembra 2021 v Bruslju
26. 11. 2021
2315-VIII S 2569 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
25. 11. 2021
2307-VIII S 2568 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 30. novembra 2021 v Bruslju
25. 11. 2021
2306-VIII S 2567 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 29. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi
25. 11. 2021
2305-VIII S 2566 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 2. decembra 2021 v Bruslju
22. 11. 2021
2298-VIII E 174 Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 15 - Energetska politika za Srbijo
19. 11. 2021
2293-VIII S 2565 Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke
18. 11. 2021
2289-VIII S 2564 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave in vesolje) 26. novembra 2021 v Bruslju
18. 11. 2021
2288-VIII S 2563 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 29. in 30. novembra 2021 v Bruslju
18. 11. 2021
2287-VIII S 2562 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 25. novembra 2021 v Bruslju
Page 1 of 200