Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:

26. 11. 2021
2315-VIII S 2569 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
25. 11. 2021
2307-VIII S 2568 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 30. novembra 2021 v Bruslju
25. 11. 2021
2306-VIII S 2567 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 29. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi
25. 11. 2021
2305-VIII S 2566 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 2. decembra 2021 v Bruslju
22. 11. 2021
2298-VIII E 174 Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 15 - Energetska politika za Srbijo
19. 11. 2021
2293-VIII S 2565 Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke
18. 11. 2021
2289-VIII S 2564 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave in vesolje) 26. novembra 2021 v Bruslju
18. 11. 2021
2288-VIII S 2563 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 29. in 30. novembra 2021 v Bruslju
18. 11. 2021
2287-VIII S 2562 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 25. novembra 2021 v Bruslju
18. 11. 2021
2286-VIII S 2561 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. novembra 2021 v Bruslju
11. 11. 2021
2266-VIII U 1039 Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010
11. 11. 2021
2265-VIII U 1038 Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma
11. 11. 2021
2264-VIII U 1037 Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (prenovitev)
11. 11. 2021
2261-VIII S 2559 Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 15. novembra 2021 v Bruslju
11. 11. 2021
2267-VIII U 1040 Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu
Page 1 of 200