Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
22.06.2021
1976-VIII
S 2493
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 28. in 29. junija 2021 v Luksemburgu
17.06.2021
1958-VIII
S 2492
Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino
17.06.2021
1956-VIII
S 2491
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 21. junija 2021 v Luksemburgu
17.06.2021
1955-VIII
S 2490
Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na rednem zasedanju Evropskega sveta 24. in 25. junija 2021 v Bruslju
17.06.2021
1954-VIII
S 2489
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1942-VIII
S 2486
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1941-VIII
S 2485
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 15. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1940-VIII
S 2484
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialno politiko) 14. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1946-VIII
S 2488
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic
10.06.2021
1945-VIII
S 2487
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa
03.06.2021
1928-VIII
S 2481
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 10. junija 2021 v Luksemburgu
03.06.2021
1932-VIII
S 2483
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. junija 2021 v Luksemburgu
03.06.2021
1929-VIII
S 2482
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 11. junija 2021 v Luksemburgu
27.05.2021
1913-VIII
S 2479
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 3. junija 2021 v Luksemburgu
27.05.2021
1916-VIII
S 2480
Stališče do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Taksonomija EU, poročanje podjetij glede trajnostnosti, preference glede trajnostnosti in fiduciarne obveznosti: usmerjanje financiranja v evropski zeleni dogovor
Page 1 of 200