Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:

2. 12. 2021
2331-VIII S 2581 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja glede sprejetja sklepa o sprejetju sprememb regionalnega načrta za ravnanje z morskimi odpadki v Sredozemlju v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem
2. 12. 2021
2330-VIII S 2580 Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o spremembi prilog I, II in IV k Protokolu za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem (protokol o virih na kopnem)
2. 12. 2021
2329-VIII S 2579 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o spremembi Priloge k Protokolu za preprečevanje in odpravo onesnaževanja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov ali sežiganja na morju (protokol o odmetavanju)
2. 12. 2021
2328-VIII S 2578 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o določitvi Sredozemskega morja kot celote za območje nadzora nad emisijami žveplovih oksidov (Med SOx ECA) na podlagi Priloge VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (konvencija MARPOL)
2. 12. 2021
2327-VIII S 2577 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o spremembi prilog k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, ki ga povzročata raziskovanje in izkoriščanje epikontinentalnega pasu ter morskega dna in podzemlja (protokol o dejavnostih na morju)
2. 12. 2021
2326-VIII S 2576 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) glede sprejetja sklepa o sprejetju regionalnih načrtov v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem (Protokol o virih na kopnem) o čiščenju komunalne odpadne vode in ravnanju z blatom iz čistilnih naprav
2. 12. 2021
2320-VIII S 2570 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialno politiko) 6. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2325-VIII S 2575 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2323-VIII S 2573 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 9. in 10. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2321-VIII S 2571 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 7. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2322-VIII S 2572 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 7. decembra 2021 v Bruslju
2. 12. 2021
2324-VIII S 2574 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 9. decembra 2021 v Bruslju
26. 11. 2021
2315-VIII S 2569 Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
25. 11. 2021
2307-VIII S 2568 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 30. novembra 2021 v Bruslju
25. 11. 2021
2306-VIII S 2567 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 29. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi
Page 1 of 200