Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
10.06.2021
1942-VIII
S 2486
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1941-VIII
S 2485
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 15. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1940-VIII
S 2484
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialno politiko) 14. junija 2021 v Luksemburgu
10.06.2021
1946-VIII
S 2488
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic
10.06.2021
1945-VIII
S 2487
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa
03.06.2021
1928-VIII
S 2481
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 10. junija 2021 v Luksemburgu
03.06.2021
1932-VIII
S 2483
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. junija 2021 v Luksemburgu
03.06.2021
1929-VIII
S 2482
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 11. junija 2021 v Luksemburgu
27.05.2021
1913-VIII
S 2479
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 3. junija 2021 v Luksemburgu
27.05.2021
1916-VIII
S 2480
Stališče do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Taksonomija EU, poročanje podjetij glede trajnostnosti, preference glede trajnostnosti in fiduciarne obveznosti: usmerjanje financiranja v evropski zeleni dogovor
26.05.2021
1910-VIII
S 2478
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na neuradnem srečanju ministrov za zunanje zadeve (Gymnich) 26. in 27. maja 2021 v Lizboni
21.05.2021
1903-VIII
S 2477
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke
20.05.2021
1890-VIII
S 2472
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. in 27. maja 2021 v Bruslju
20.05.2021
1889-VIII
S 2471
Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janša na posebnem zasedanju Evropskega sveta 24. in 25. maja 2021 v Bruslju
20.05.2021
1891-VIII
S 2473
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. maja 2021
Page 1 of 200