Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
26.11.2021
2315-VIII
S 2569
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
25.11.2021
2307-VIII
S 2568
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 30. novembra 2021 v Bruslju
25.11.2021
2306-VIII
S 2567
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 29. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi
25.11.2021
2305-VIII
S 2566
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 2. decembra 2021 v Bruslju
22.11.2021
2298-VIII
E 174
Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 15 - Energetska politika za Srbijo
19.11.2021
2293-VIII
S 2565
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke
18.11.2021
2289-VIII
S 2564
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave in vesolje) 26. novembra 2021 v Bruslju
18.11.2021
2288-VIII
S 2563
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 29. in 30. novembra 2021 v Bruslju
18.11.2021
2287-VIII
S 2562
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 25. novembra 2021 v Bruslju
18.11.2021
2286-VIII
S 2561
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. novembra 2021 v Bruslju
11.11.2021
2266-VIII
U 1039
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010
11.11.2021
2265-VIII
U 1038
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma
11.11.2021
2264-VIII
U 1037
Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (prenovitev)
11.11.2021
2261-VIII
S 2559
Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 15. novembra 2021 v Bruslju
11.11.2021
2267-VIII
U 1040
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu
Page 1 of 200