Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
21.10.2021
2230-VIII
S 2549
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov
21.10.2021
2228-VIII
S 2547
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo ter protokola o izvajanju navedenega sporazuma
21.10.2021
2229-VIII
S 2548
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov
21.10.2021
2227-VIII
S 2546
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s protokolom (2021–2026) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu za trajnostno ribištvo med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo
21.10.2021
2226-VIII
S 2545
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o delnem začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
21.10.2021
2214-VIII
S 2544
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 26. oktobra 2021 v Luksemburgu
14.10.2021
2207-VIII
S 2543
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih
14.10.2021
2199-VIII
U 1034
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma
14.10.2021
2198-VIII
U 1033
Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij »Pripravljeni na 55«: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti
14.10.2021
2187-VIII
S 2542
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 18. oktobra 2021 v Luksemburgu
14.10.2021
2186-VIII
S 2541
Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na rednem zasedanju Evropskega sveta 21. in 22. oktobra 2021 v Bruslju
14.10.2021
2184-VIII
S 2540
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. oktobra 2021 v Luksemburgu
14.10.2021
2197-VIII
U 1032
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030
14.10.2021
2194-VIII
U 1029
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/631 glede krepitve standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila v skladu s povečano podnebno ambicijo Unije
14.10.2021
2196-VIII
U 1031
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in ustreznem izvajanju globalnega tržnega ukrepa
Page 1 of 200