Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru 1883-VIII
17.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJRM-1B
Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1875-VIII
13.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 1872-VIII
12.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPDPD-G
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 1867-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZZiv-F
Zakon o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1865-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1856-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1N
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 1854-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDoh-2AB
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 1855-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDPO-2S
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
30.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 1837-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVojI-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 1838-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPZV91-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 1839-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVN-I
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1836-VIII
28.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZad-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3B
Page 1 of 14