Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Gradbeni zakon 1961-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
GZ-1
Zakon o urejanju prostora 1960-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUreP-3
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ
Zakon o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev 1962-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPPPŠOG
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko 1959-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MPUEMS-C
Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov 1957-VIII
17.06.2021
Predlog zakona - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini 1953-VIII
16.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZT-1C
Zakon o spremembah Zakona o urejanju trga dela 1949-VIII
14.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUTD-G
Zakon o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 1947-VIII
11.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPPEU
Zakon o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih 1943-VIII
10.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDSS-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1937-VIII
09.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3C
Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 1939-VIII
09.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOKIPOSR
Zakon o oskrbi z električno energijo 1933-VIII
04.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOEE
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 1927-VIII
03.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji 1922-VIII
28.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZODPol-G
Page 1 of 14