Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah 2117-VIII
14.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIDRRPG
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 2114-VIII
14.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPZRTH-H
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
10.09.2021
Predlog zakona - zadeva
KZ-1I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2110-VIII
09.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1D
Zakon o ravnanju z odpadki 2111-VIII
09.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRO-1
Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 2109-VIII
08.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVZZ-V
Zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2104-VIII
07.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSGJNS
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 2099-VIII
03.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZCestn-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2102-VIII
03.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-N
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo 2096-VIII
02.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIS-F
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 0694-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
BSEODO
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2074-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
MDPEKMPP-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2080-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
MEKPPKZ-B
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji 2081-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
MKPPKZ-A
Zakon o oskrbi s plini 2078-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOP
Page 1 of 14