Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 1867-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZZiv-F
Zakon o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1865-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 1854-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDoh-2AB
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 1855-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDPO-2S
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1856-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1N
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
30.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 1838-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPZV91-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 1839-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVN-I
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 1837-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVojI-E
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1836-VIII
28.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZad-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu 1823-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPCP-2J
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 1826-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRev-2B
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZEISZ
Page 1 of 13