Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 2213-VIII
21.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju 2211-VIII
20.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZŠtip-1C
Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 2209-VIII
19.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ-A
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 2206-VIII
15.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) 2200-VIII
14.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPAZU
Zakon o spremembah Zakona o državni upravi 2180-VIII
12.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1M
Zakon o ravnanju z odpadki 2111-VIII
08.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRO-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah 2176-VIII
08.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZAvMS-B
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino 2174-VIII
07.10.2021
Predlog zakona - zadeva
MGPCARIEU
Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost 2175-VIII
07.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZINNI
Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 2172-VIII
07.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSVarPre-H
Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 2157-VIII
30.09.2021
Predlog zakona - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah 2148-VIII
30.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZST-1D
Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije 2159-VIII
30.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNOMCMO-1
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 2156-VIII
30.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2223
Page 1 of 13