Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike 2425-VIII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZIUPMFP
Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom 2423-VIII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZVPoz-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2424-VIII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZGas-D
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča 1774-VII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
MSMKSIK
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2411-VIII
11. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2393-VIII
10. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZUODNO-K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih 2392-VIII
7. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZDR-1D
Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov 2389-VIII
24. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZOTDS
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih 2386-VIII
23. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZVoz-1D
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga 1506-VIII
23. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
BMNMCP
Zakon o elektronskih komunikacijah 2379-VIII
22. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZEKom-2
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 2372-VIII
17. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPD-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2373-VIII
17. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZUODNO-J
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 2366-VIII
14. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZNB-D
Zakon o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine 2350-VIII
13. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZZUPER
Page 1 of 13