Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 1947-VIII
11.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPPEU
Zakon o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih 1943-VIII
10.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDSS-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1937-VIII
09.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3C
Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 1939-VIII
09.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOKIPOSR
Zakon o oskrbi z električno energijo 1933-VIII
04.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOEE
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 1927-VIII
03.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji 1922-VIII
28.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZODPol-G
Zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 1911-VIII
27.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSONSO
Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 1914-VIII
27.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNDM-2F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
26.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDVEDZ-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1897-VIII
21.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2M
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švedske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom 1894-VIII
20.05.2021
Predlog zakona - zadeva
BPVSESZN
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti 1893-VIII
20.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZInfV-A
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb 1895-VIII
20.05.2021
Predlog zakona - zadeva
BPVFISZN
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1885-VIII
19.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVZZ-U
Page 1 of 13