Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 2312-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDavP-2N
Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 2313-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDLov-1D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi 2311-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZZdrS-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi 2310-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZFU-A
Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih 2309-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPK-1A
Zakon o upravičenosti poklicnih gasilcev v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enot do dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije 2314-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPGDE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih 2308-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZAgrS-A
Zakon o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu 2304-VIII
25. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZViS-M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 2303-VIII
24. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDT-1F
Zakon o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 2294-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUPGT-A
Zakon o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 2295-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUOOPE-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 2290-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIMVI-B
Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti 2292-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZNVD
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 2296-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZKZ-G
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 2297-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUPŠOP
Page 1 of 14