Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020 1948-VIII
14.06.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1944-VIII
10.06.2021
Predlog akta - zadeva
Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 1938-VIII
09.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog kandidata za ministra za pravosodje 1935-VIII
04.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020 1930-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020 1931-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke 1924-VIII
01.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zahteva Okrajnega sodišča v Kranju, Kazenski oddelek, za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper sodnika Igorja Fortuna 1923-VIII
31.05.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021 1921-VIII
28.05.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo o delu policije za leto 2020 1915-VIII
27.05.2021
Predlog akta - zadeva
Kandidatna lista za izvolitev dveh članov Sodnega sveta 1909-VIII
26.05.2021
Predlog akta - zadeva
Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti "Položaj gluhih v izobraževalnem sistemu" 1908-VIII
26.05.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2020 1906-VIII
25.05.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2020 in Ocena stanja za leto 2020 1904-VIII
24.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zahteva Okrožnega državnega tožilstva v Kranju za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper sodnika Zvjezdana Radonjića 1901-VIII
21.05.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 4