Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 2139-VIII
23.09.2021
Predlog akta - zadeva
OdPSD20–22-E
Ocena o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne naloge Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in strateškega dokumenta o zunanji politiki Republike Slovenije 2140-VIII
23.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Ptuju 2135-VIII
23.09.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 2131-VIII
17.09.2021
Predlog akta - zadeva
OdUUP-K
Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja 2120-VIII
16.09.2021
Predlog akta - zadeva
Deklaracija o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu 2118-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
DePREZT
Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 2020 2108-VIII
08.09.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec 2106-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2105-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča 2107-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju 2103-VIII
06.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2101-VIII
03.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kamniku in Okrajnem sodišču v Grosupljem 2100-VIII
03.09.2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji 2095-VIII
02.09.2021
Predlog akta - zadeva
RePOK
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 2097-VIII
02.09.2021
Predlog akta - zadeva
ReNPEMŽM30
Page 1 of 4