Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 2131-VIII
17.09.2021
Predlog akta - zadeva
OdUUP-K
Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja 2120-VIII
16.09.2021
Predlog akta - zadeva
Deklaracija o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu 2118-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
DePREZT
Sklep o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 2115-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je bil 11. 7. 2021 2116-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 2020 2108-VIII
08.09.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec 2106-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2105-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča 2107-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju 2103-VIII
06.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2101-VIII
03.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kamniku in Okrajnem sodišču v Grosupljem 2100-VIII
03.09.2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji 2095-VIII
02.09.2021
Predlog akta - zadeva
RePOK
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 2097-VIII
02.09.2021
Predlog akta - zadeva
ReNPEMŽM30
Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 2093-VIII
31.08.2021
Predlog akta - zadeva
ReDPROSV35
Page 1 of 4