Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2205-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2204-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2202-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklepa o razrešitvi članice in prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2201-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2203-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev 2181-VIII
12.10.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020 2179-VIII
11.10.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 v obdobju januar–junij 2171-VIII
07.10.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije 2163-VIII
01.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik 2152-VIII
30.09.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 6. 2021 2146-VIII
30.09.2021
Predlog akta - zadeva
Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2022 2158-VIII
30.09.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 2153-VIII
30.09.2021
Predlog akta - zadeva
OdPSD22–24-A
Proračun Republike Slovenije za leto 2023 2155-VIII
30.09.2021
Predlog akta - zadeva
DP2023
Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 2154-VIII
30.09.2021
Predlog akta - zadeva
DP2022-A
Page 1 of 4