Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2020 1844-VIII
30.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2020 1843-VIII
29.04.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici 1822-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije 1824-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020 1827-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 1828-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
ReDPS50
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnikov na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 1820-VIII
20.04.2021
Predlog akta - zadeva
Deklaracija o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov 1813-VIII
19.04.2021
Predlog akta - zadeva
DePMPOS
Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2020 1811-VIII
16.04.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško o poslovanju Sklada za leto 2019 1812-VIII
16.04.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave 1805-VIII
15.04.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 1804-VIII
15.04.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 1803-VIII
15.04.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 1802-VIII
15.04.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 1801-VIII
15.04.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 4