Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 9. 2021 2316-VIII
30. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
24. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane 2301-VIII
23. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2300-VIII
22. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 2299-VIII
22. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem z državo 2291-VIII
19. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2283-VIII
18. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2021 2246-VIII
4. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka 2232-VIII
27. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2020 2236-VIII
27. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020 2231-VIII
22. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa 2212-VIII
20. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 2210-VIII
19. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020 2179-VIII
11. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 6. 2021 2146-VIII
30. 9. 2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 3