Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja 2439-VIII
18. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
Poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi 2438-VIII
18. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
Resolucija o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 2426-VIII
14. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
ReNPSV22–30
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 2421-VIII
13. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
ReNPVŠ30
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Krškem 2391-VIII
4. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2020/2021 (oktober 2020 - september 2021) 2390-VIII
28. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 2387-VIII
23. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
ReNPIO22–30
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 2382-VIII
22. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
ReNPK22–29
41. in 42. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 2376-VIII
20. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 2378-VIII
20. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
ReZrIS30
Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020 2374-VIII
17. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2021 2375-VIII
17. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu 2369-VIII
16. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO) 2370-VIII
16. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 2368-VIII
15. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 3