Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 1882-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 1879-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1878-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 1877-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2020 1873-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora 1866-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdUNDTDZ-6A
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020 1863-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1864-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča 1860-VIII
06.05.2021
Predlog akta - zadeva
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2020 1844-VIII
30.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2020 1843-VIII
29.04.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije 1824-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici 1822-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020 1827-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 1828-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
ReDPS50
Page 1 of 4