Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost 2132-VIII
21.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPSV-E
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 2131-VIII
17.09.2021
Predlog akta - zadeva
OdUUP-K
Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 2129-VIII
17.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUVRAS-B
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem 1637-IV
17.09.2021
Predlog zakona - zadeva
MKZVOPI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 2130-VIII
17.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTro-1B
Zakon o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 2127-VIII
17.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPDPD-H
Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja 2120-VIII
16.09.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah 2117-VIII
14.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIDRRPG
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 2114-VIII
14.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPZRTH-H
Deklaracija o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu 2118-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
DePREZT
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
10.09.2021
Predlog zakona - zadeva
KZ-1I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2110-VIII
09.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1D
Zakon o ravnanju z odpadki 2111-VIII
09.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRO-1
Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 2020 2108-VIII
08.09.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 2109-VIII
08.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVZZ-V
Page 1 of 17