Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
30.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2020 1844-VIII
30.04.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 1838-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPZV91-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 1839-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVN-I
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 1837-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVojI-E
Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2020 1843-VIII
29.04.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1836-VIII
28.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZad-D
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici 1822-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije 1824-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020 1827-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 1826-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRev-2B
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZEISZ
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 1828-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
ReDPS50
Page 1 of 17