Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 1867-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZZiv-F
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020 1863-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1865-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-L
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1864-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora 1866-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdUNDTDZ-6A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 1854-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDoh-2AB
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 1855-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDPO-2S
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1856-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1N
Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča 1860-VIII
06.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
30.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2020 1844-VIII
30.04.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 1838-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPZV91-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 1839-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVN-I
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 1837-VIII
29.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVojI-E
Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2020 1843-VIII
29.04.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 17