Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 1947-VIII
11.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPPEU
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1944-VIII
10.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih 1943-VIII
10.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDSS-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1937-VIII
09.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3C
Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 1938-VIII
09.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 1939-VIII
09.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOKIPOSR
Zakon o oskrbi z električno energijo 1933-VIII
04.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOEE
Predlog kandidata za ministra za pravosodje 1935-VIII
04.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020 1930-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020 1931-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 1927-VIII
03.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Priporočilo Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke 1924-VIII
01.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zahteva Okrajnega sodišča v Kranju, Kazenski oddelek, za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper sodnika Igorja Fortuna 1923-VIII
31.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji 1922-VIII
28.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZODPol-G
Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021 1921-VIII
28.05.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 17