Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 2206-VIII
15.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2205-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2204-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2202-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklepa o razrešitvi članice in prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2201-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) 2200-VIII
14.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPAZU
Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2203-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah Zakona o državni upravi 2180-VIII
12.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1M
Priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev 2181-VIII
12.10.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020 2179-VIII
11.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o ravnanju z odpadki 2111-VIII
08.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRO-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah 2176-VIII
08.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZAvMS-B
Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 v obdobju januar–junij 2171-VIII
07.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino 2174-VIII
07.10.2021
Predlog zakona - zadeva
MGPCARIEU
Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost 2175-VIII
07.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZINNI
Page 1 of 16