Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR 2238-VIII
2. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
MSOSSO
Zakon o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu 2332-VIII
2. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZFisP-A
Zakon o varstvu okolja 2317-VIII
30. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZVO-2
Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 9. 2021 2316-VIII
30. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi 2311-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZZdrS-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 2312-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDavP-2N
Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 2313-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDLov-1D
Zakon o upravičenosti poklicnih gasilcev v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enot do dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije 2314-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPGDE
Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih 2309-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPK-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi 2310-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZFU-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih 2308-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZAgrS-A
Zakon o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu 2304-VIII
25. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZViS-M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 2303-VIII
24. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDT-1F
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
24. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane 2301-VIII
23. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 16