Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Resolucija o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 2426-VIII
14. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
ReNPSV22–30
Zakon o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike 2425-VIII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZIUPMFP
Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom 2423-VIII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZVPoz-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2424-VIII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZGas-D
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem o izvrševanju kazni Mednarodnega kazenskega sodišča 1774-VII
14. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
MSMKSIK
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 2421-VIII
13. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
ReNPVŠ30
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2411-VIII
11. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2393-VIII
10. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZUODNO-K
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih 2392-VIII
7. 1. 2022
Predlog zakona - zadeva
ZDR-1D
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Krškem 2391-VIII
4. 1. 2022
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2020/2021 (oktober 2020 - september 2021) 2390-VIII
28. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov 2389-VIII
24. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZOTDS
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih 2386-VIII
23. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZVoz-1D
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga 1506-VIII
23. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
BMNMCP
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 2387-VIII
23. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
ReNPIO22–30
Page 1 of 15