Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 2312-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDavP-2N
Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 2313-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDLov-1D
Zakon o upravičenosti poklicnih gasilcev v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enot do dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije 2314-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPGDE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi 2310-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZFU-A
Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih 2309-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPK-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi 2311-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZdrS-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih 2308-VIII
26.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZAgrS-A
Zakon o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu 2304-VIII
25.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZViS-M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 2303-VIII
24.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDT-1F
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
24.11.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane 2301-VIII
23.11.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2300-VIII
22.11.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 2299-VIII
22.11.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 2294-VIII
19.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUPGT-A
Zakon o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 2295-VIII
19.11.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUOOPE-A
Page 1 of 18