Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi zbornice 2120-VIII
16.09.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah 2117-VIII
14.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIDRRPG
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 2114-VIII
14.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPZRTH-H
Deklaracija o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu 2118-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
DePREZT
Sklep o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 2115-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je bil 11. 7. 2021 2116-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
10.09.2021
Predlog zakona - zadeva
KZ-1I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2110-VIII
09.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1D
Zakon o ravnanju z odpadki 2111-VIII
09.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRO-1
Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 2020 2108-VIII
08.09.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 2109-VIII
08.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZVZZ-V
Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec 2106-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2105-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča 2107-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2104-VIII
07.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSGJNS
Page 1 of 17