Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru 1884-VIII
18.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru 1883-VIII
17.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJRM-1B
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 1882-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1875-VIII
13.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2L
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 1879-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1878-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 1877-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2020 1873-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 1872-VIII
12.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPDPD-G
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora 1866-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdUNDTDZ-6A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 1867-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZZiv-F
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020 1863-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1864-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1865-VIII
07.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1856-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1N
Page 1 of 17