Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020 2231-VIII
22.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 2213-VIII
21.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE-A
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 2225-VIII
21.10.2021
Predlog akta - zadeva
Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji 2215-VIII
21.10.2021
Predlog akta - zadeva
Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa 2212-VIII
20.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju 2211-VIII
20.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZŠtip-1C
Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 2209-VIII
19.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ-A
Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 2210-VIII
19.10.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2020 2208-VIII
18.10.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2204-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 2206-VIII
15.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2205-VIII
15.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklepa o razrešitvi članice in prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2201-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2202-VIII
14.10.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) 2200-VIII
14.10.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPAZU
Page 1 of 17