Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburgom, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 1502-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MSPVP-A
Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti 1965-VIII
21.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 1973-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZSISZ
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 1974-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUPGT
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 1975-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNB-D
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1964-VIII
21.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dolgotrajni oskrbi 1972-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDOsk
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 1959-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MPUEMS-C
Zakon o urejanju prostora 1960-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUreP-3
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ
Zakon o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev 1962-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPPPŠOG
Gradbeni zakon 1961-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
GZ-1
Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov 1957-VIII
17.06.2021
Predlog zakona - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini 1953-VIII
16.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZT-1C
Page 1 of 17