Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 2156-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIPRS2223
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 2004-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZrID
Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 1939-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOKIPOSR
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
KZ-1I
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti 1683-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZLD-1C
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2138-VIII
10. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUODNO-I
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem 1637-IV
26. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MKZVOPI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 2136-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIPRS2122-B
Zakon o oskrbi z električno energijo 1933-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOEE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 2017-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOA-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 2037-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVISJV-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 1855-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDDPO-2S
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji 1922-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZODPol-G
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2033-VIII
20. 10. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOFVI-M
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 1973-VIII
29. 9. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZSISZ
Page 1 of 200