Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSROVE
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZEISZ
Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo 1770-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZINDPP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski 1819-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSSloV-A
Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1348-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2J
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJN-3B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi 1825-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZK-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZad-D
Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa 1760-VIII
09.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDPIDŠ-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 1783-VIII
09.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZČmIS-A
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 1992-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUOPPKP21
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 1826-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZRev-2B
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 1974-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIUPGT
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZNUPZ
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDVEDZ-C
Page 1 of 200