Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDVEDZ-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 1701-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
KZ-1H
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti 1893-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZInfV-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 1705-VIII
01.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSKZDČEU-1C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu 1547-VIII
01.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPCP-2H
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1716-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPPK-B
Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1727-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPVGPŽ-A
Zakon o bančništvu 1726-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZBan-3
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank 1709-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZRPPB-1
Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču 1651-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUstS-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh 1713-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPlanP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 1714-VIII
26.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTro-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 1621-VIII
26.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
SZ-1E
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi 1784-VIII
14.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1L
Page 1 of 200