Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 1569-VIII
16.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPrCP-F
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1865-VIII
15.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOFVI-L
Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij 2014-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZBNIP
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 2016-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZHKO-2
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov 2013-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTFI-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 1773-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZKme-1F
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSROVE
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZEISZ
Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo 1770-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZINDPP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski 1819-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSSloV-A
Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1348-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2J
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJN-3B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi 1825-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZK-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZad-D
Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa 1760-VIII
09.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDPIDŠ-A
Page 1 of 200