Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1716-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPPK-B
Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1727-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPVGPŽ-A
Zakon o bančništvu 1726-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZBan-3
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank 1709-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZRPPB-1
Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču 1651-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUstS-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh 1713-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPlanP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 1714-VIII
26.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTro-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 1621-VIII
26.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
SZ-1E
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi 1784-VIII
14.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1L
Zakon o spremembah Zakona o medijih 1449-VIII
14.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZMed-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu 1641-VIII
14.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZelP-L
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih 1531-VIII
30.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTuj-2F
Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela 1510-VIII
30.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUTD-F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu 1639-VIII
30.03.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVZelP-1A
Page 1 of 200