Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 2065-VIII
27. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDDV-1M
Zakon o debirokratizaciji 1759-VIII
27. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDeb
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 2297-VIII
27. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDUPŠOP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2102-VIII
22. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOFVI-N
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin 2333-VIII
22. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZFO-1D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah 2148-VIII
16. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZST-1D
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 2145-VIII
16. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSPJS-Z
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij 2284-VIII
16. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSInv-A
Zakon o oskrbi s plini 2078-VIII
15. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOP
Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije 2159-VIII
15. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZNOMCMO-1
Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 2114-VIII
15. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPZRTH-H
Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 2129-VIII
15. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUVRAS-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah 2176-VIII
15. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZAvMS-B
Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost 2175-VIII
15. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZINNI
Zakon o urejanju prostora 1960-VIII
9. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUreP-3
Page 1 of 200