Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa 1760-VIII
09.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDPIDŠ-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 1783-VIII
09.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZČmIS-A
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 1992-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUOPPKP21
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 1826-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZRev-2B
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 1974-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIUPGT
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
07.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZNUPZ
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDVEDZ-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 1701-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
KZ-1H
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti 1893-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZInfV-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 1705-VIII
01.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSKZDČEU-1C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu 1547-VIII
01.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPCP-2H
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1716-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPPK-B
Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1727-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPVGPŽ-A
Zakon o bančništvu 1726-VIII
27.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZBan-3
Page 1 of 200