Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 1973-VIII
29.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZSISZ
Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1836-VIII
29.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2K
Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 1914-VIII
24.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZNDM-2F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 1997-VIII
24.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUAIS-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 1993-VIII
24.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZISDU-3D
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 694-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
BSEODO
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 2099-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZCestn-C
Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1208-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZVZZ-P
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 1837-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVojI-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 1838-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPZV91-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 1839-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZVN-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 1867-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZZiv-E
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2074-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MDPEKMPP-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2080-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MEKPPKZ-B
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji 2081-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MKPPKZ-A
Page 1 of 200