Sprejeti akti

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. 2036-VIII
22.09.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani 2019-VIII
22.09.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kamniku in Okrajnem sodišču v Grosupljem 2100-VIII
22.09.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju 2103-VIII
22.09.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2105-VIII
22.09.2021
Dokument
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2101-VIII
22.09.2021
Dokument
Sklep o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 2115-VIII
14.09.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je bil 11. 7. 2021 2116-VIII
14.09.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo 2032-VIII
16.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 2006-VIII
14.07.2021
Dokument
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 1828-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
ReDPS50
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1964-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti 1965-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru 1884-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 180