Sprejeti akti

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo 2032-VIII
16.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 2006-VIII
14.07.2021
Dokument
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 1828-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
ReDPS50
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1964-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti 1965-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru 1884-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1944-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Skupno dvoletno poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leti 2018 in 2019 1525-VIII
13.07.2021
Dokument
Poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020 1948-VIII
13.07.2021
Dokument
Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 1938-VIII
13.07.2021
Dokument
Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora 1768-VIII
09.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
PoDZ-1G
Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije 1824-VIII
07.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog kandidata za ministra za pravosodje 1935-VIII
15.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Kandidatna lista za izvolitev dveh članov Sodnega sveta 1909-VIII
15.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 180