Sprejeti akti

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 1793-VIII
23.04.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPSD20–22-D
Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 1794-VIII
23.04.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPSD22–24
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 1740-VIII
30.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1743-VIII
30.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev 1741-VIII
30.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o prenehanju funkcije predsedniku in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo 1775-VIII
29.03.2021
Sklep
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 1690-VIII
29.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 1711-VIII
29.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 1640-VIII
23.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUUP-J
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 1619-VIII
08.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPUL-1G
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru 1572-VIII
08.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPUM-1K
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 1571-VIII
08.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUVZFIŠNM-D
Soglasje k imenovanju generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1654-VIII
08.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 1670-VIII
08.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 1686-VIII
08.03.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 179