Sprejeti akti

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Datum obj. v Uradnem listu
Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 2345-VIII
27. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 2346-VIII
27. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 2347-VIII
27. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 2381-VIII
22. 12. 2021
Sklep
Sklep o imenovanju člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju 2380-VIII
22. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2283-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta 2334-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 2299-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2300-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2349-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije podpredsednika Odbora za zunanjo politiko 2371-VIII
16. 12. 2021
Dokument
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2020 2144-VIII
25. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
RZ2020
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 2131-VIII
25. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUUP-K
Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2022 2158-VIII
25. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 181