Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDVEDZ-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 1701-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
KZ-1H
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti 1893-VIII
04.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZInfV-A
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije 1912-VIII
04.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUZ62a
Obvestilo predsednika Vlade o odstopu mag. Lilijane Kozlovič s funkcije ministrice za pravosodje 1934-VIII
04.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 1705-VIII
01.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSKZDČEU-1C
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 1734-VIII
01.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
ReNPJP21–25
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu 1547-VIII
01.06.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPCP-2H
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1716-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPPK-B
Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1727-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPVGPŽ-A
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 1680-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 1735-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
ReNPRP30-A
Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 1779-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnikov na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 1820-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 200