Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Datum obj. v Uradnem listu
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 2131-VIII
25. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUUP-K
Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2022 2158-VIII
25. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 2139-VIII
25. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPSD20–22-E
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2204-VIII
23. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 2225-VIII
23. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 2004-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZrID
Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 1939-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOKIPOSR
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
KZ-1I
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti 1683-VIII
18. 11. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZLD-1C
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 2153-VIII
18. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPSD22–24-A
Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2203-VIII
18. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije 2254-VIII
18. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju podpredsednice Mandatno-volilne komisije 2278-VIII
18. 11. 2021
Dokument
Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora, ki opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade 2277-VIII
16. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Odstop s funkcije poslanca Državnega zbora 2250-VIII
15. 11. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 200