Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju 851-VIII
16.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOro-1C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 1569-VIII
16.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPrCP-F
Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo 2032-VIII
16.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1865-VIII
15.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOFVI-L
Sklep o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 2006-VIII
14.07.2021
Dokument
Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze 1991-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MASPZS-1
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 1959-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MSPUEMS-1
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburgom, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 1502-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
MSPVP-1
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švedske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom 1894-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
BPVSESZN
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Finske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb 1895-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
BPVFISZN
Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij 2014-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZBNIP
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 2016-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZHKO-2
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov 2013-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTFI-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 1773-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZKme-1F
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSROVE
Page 1 of 200