Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo 2032-VIII
16.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 2006-VIII
14.07.2021
Dokument
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSROVE
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZEISZ
Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo 1770-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZINDPP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski 1819-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSSloV-A
Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1348-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2J
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJN-3B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi 1825-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZK-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
13.07.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZad-D
Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 1828-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
ReDPS50
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1964-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti 1965-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru 1884-VIII
13.07.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 200