Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 2065-VIII
27. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDDV-1M
Zakon o debirokratizaciji 1759-VIII
27. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDeb
Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 2345-VIII
27. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 2346-VIII
27. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 2347-VIII
27. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 2297-VIII
27. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDUPŠOP
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 2381-VIII
22. 12. 2021
Sklep
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2102-VIII
22. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOFVI-N
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin 2333-VIII
22. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZFO-1D
Sklep o imenovanju člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju 2380-VIII
22. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah 2148-VIII
16. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZST-1D
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 2145-VIII
16. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSPJS-Z
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij 2284-VIII
16. 12. 2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSInv-A
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2283-VIII
16. 12. 2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 200