Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper 1796-VIII
14.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUGDT-A
Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 1772-VIII
25.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUOP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 1736-VIII
12.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2122-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 1730-VIII
10.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZUOOP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 1728-VIII
08.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPDPD-F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 1710-VIII
25.02.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDT-1E
Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu 1671-VIII
12.02.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJPGS
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 1643-VIII
29.01.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVrt-H
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu 1639-VIII
28.01.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVZelP-1A
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 1638-VIII
25.01.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUOP
Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke 1636-VIII
22.01.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZOKPOHO
Zakon o katastru nepremičnin 1620-VIII
08.01.2021
Predlog zakona - zadeva
ZKN
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 1568-VIII
23.12.2020
Predlog zakona - zadeva
ZIZ-M
Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177) 1570-VIII
23.12.2020
Predlog zakona - zadeva
MKDD
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1558-VIII
21.12.2020
Predlog zakona - zadeva
ZDVEDZ-B
Page 1 of 200