Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 2213-VIII
21. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE-A
Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 2209-VIII
19. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ-A
Zakon o spremembah Zakona o državni upravi 2180-VIII
12. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1M
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 2156-VIII
30. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2223
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 2136-VIII
23. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2122-B
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2138-VIII
23. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZUODNO-I
Zakon o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost 2132-VIII
21. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPSV-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 2130-VIII
17. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZTro-1B
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem 1637-IV
17. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
MKZVOPI
Zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah 2117-VIII
14. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIDRRPG
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
10. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
KZ-1I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2110-VIII
9. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1D
Zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2104-VIII
7. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZSGJNS
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 2099-VIII
3. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZCestn-C
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 0694-VIII
27. 8. 2021
Predlog zakona - zadeva
BSEODO
Page 1 of 200