Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper 1796-VIII
14.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUGDT-A
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi 1784-VIII
08.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1L
Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 1772-VIII
25.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUOP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
18.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPK-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1742-VIII
15.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 1736-VIII
12.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2122-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 1737-VIII
12.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNB-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 1730-VIII
10.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZUOOP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 1728-VIII
08.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPDPD-F
Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1727-VIII
05.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPVGPŽ-A
Zakon o bančništvu 1726-VIII
05.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZBan-3
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 1723-VIII
04.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZrID
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1716-VIII
03.03.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSDP-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh 1713-VIII
26.02.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPlanP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 1714-VIII
26.02.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTro-1A
Page 1 of 200