Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin 2333-VIII
3. 12. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZFO-1D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi 2311-VIII
26. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZZdrS-I
Zakon o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 2295-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUOOPE-A
Zakon o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 2294-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUPGT-A
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 2297-VIII
19. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDUPŠOP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij 2284-VIII
18. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZSInv-A
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici 2275-VIII
12. 11. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZOIzk-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 2213-VIII
21. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE-A
Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 2209-VIII
19. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ-A
Zakon o spremembah Zakona o državni upravi 2180-VIII
12. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZDU-1M
Zakon o ravnanju z odpadki 2111-VIII
8. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZRO-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah 2176-VIII
8. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZAvMS-B
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino 2174-VIII
7. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
MGPCARIEU
Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost 2175-VIII
7. 10. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZINNI
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 2156-VIII
30. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2223
Page 1 of 200