Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o dopolnitvi Zakona o tujcih 2041-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTuj-2G
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov 2013-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTFI-1B
Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij 2014-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZBNIP
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 2016-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZHKO-2
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 1992-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUOPPKP21
Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze 1991-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MASPZS-1
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburgom, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 1502-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MSPVP-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 1975-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNB-D
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 1974-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUPGT
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 1959-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MSPUEMS-1
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ
Zakon o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini 1927-VIII
03.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSOOCK
Zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 1911-VIII
27.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSONSO
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
26.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDVEDZ-C
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švedske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom 1894-VIII
20.05.2021
Predlog zakona - zadeva
BPVSESZN
Page 1 of 200