Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 1992-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUOPPKP21
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 1975-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNB-D
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 1974-VIII
21.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZIUPGT
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ
Zakon o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 1911-VIII
27.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSONSO
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1907-VIII
26.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDVEDZ-C
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti 1893-VIII
20.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZInfV-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 1856-VIII
06.05.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDDV-1N
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 1830-VIII
30.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSROVE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 1829-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZad-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 1833-VIII
23.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJN-3B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 1826-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZRev-2B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi 1825-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZK-1E
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1788-VIII
22.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZEISZ
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski 1819-VIII
19.04.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSSloV-A
Page 1 of 200