Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 2156-VIII
30. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2223
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 2136-VIII
23. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIPRS2122-B
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2138-VIII
23. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZUODNO-I
Zakon o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost 2132-VIII
21. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPSV-E
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem 1637-IV
17. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
MKZVOPI
Zakon o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah 2117-VIII
14. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZIDRRPG
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 2112-VIII
10. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
KZ-1I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2110-VIII
9. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZRud-1D
Zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2104-VIII
7. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZSGJNS
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 2099-VIII
3. 9. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZCestn-C
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 0694-VIII
27. 8. 2021
Predlog zakona - zadeva
BSEODO
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2074-VIII
27. 8. 2021
Predlog zakona - zadeva
MDPEKMPP-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2080-VIII
27. 8. 2021
Predlog zakona - zadeva
MEKPPKZ-B
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji 2081-VIII
27. 8. 2021
Predlog zakona - zadeva
MKPPKZ-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih 2039-VIII
20. 7. 2021
Predlog zakona - zadeva
ZPos-F
Page 1 of 200