Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Predlog kandidata za ministra za pravosodje 1935-VIII
04.06.2021
Predlog akta - zadeva
Obvestilo predsednika Vlade o odstopu mag. Lilijane Kozlovič s funkcije ministrice za pravosodje 1934-VIII
04.06.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke 1924-VIII
01.06.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije 1912-VIII
27.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdUZ62a
Kandidatna lista za izvolitev dveh članov Sodnega sveta 1909-VIII
26.05.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 1905-VIII
24.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdZV-1G
Sklep o prenehanju funkcij in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora 1902-VIII
21.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 1879-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 1882-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 1877-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1878-VIII
13.05.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1864-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora 1866-VIII
07.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdUNDTDZ-6A
Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča 1860-VIII
06.05.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici 1822-VIII
22.04.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200