Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo 2032-VIII
12.07.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 2006-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2003-VIII
28.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1964-VIII
21.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti 1965-VIII
21.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020 1948-VIII
14.06.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1944-VIII
10.06.2021
Predlog akta - zadeva
Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 1938-VIII
09.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog kandidata za ministra za pravosodje 1935-VIII
04.06.2021
Predlog akta - zadeva
Obvestilo predsednika Vlade o odstopu mag. Lilijane Kozlovič s funkcije ministrice za pravosodje 1934-VIII
04.06.2021
Predlog akta - zadeva
Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 1980-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke 1924-VIII
01.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021 1921-VIII
28.05.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije 1912-VIII
27.05.2021
Predlog akta - zadeva
OdUZ62a
Page 1 of 200