Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Sklep o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 2115-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je bil 11. 7. 2021 2116-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2021 2067-VIII
20.08.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020 2068-VIII
20.08.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2020 2066-VIII
20.08.2021
Predlog akta - zadeva
Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019 2042-VIII
22.07.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo 2032-VIII
12.07.2021
Predlog akta - zadeva
Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2019 in 2020 2021-VIII
08.07.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razrešitvi članice in izvolitvi člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 2006-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2020 2007-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2020 2009-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 2010-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2003-VIII
28.06.2021
Predlog akta - zadeva
Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2020 1995-VIII
24.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2020 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2021 1981-VIII
24.06.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200