Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Sklep o imenovanju podpredsednice Mandatno-volilne komisije 2278-VIII
16. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora, ki opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade 2277-VIII
15. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije 2254-VIII
11. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Odstop s funkcije poslanca Državnega zbora 2250-VIII
10. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2020 2208-VIII
18. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2205-VIII
15. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2203-VIII
14. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklepa o razrešitvi članice in prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2201-VIII
14. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2202-VIII
14. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev 2181-VIII
12. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 v obdobju januar–junij 2171-VIII
7. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije 2163-VIII
1. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 2153-VIII
30. 9. 2021
Predlog akta - zadeva
OdPSD22–24-A
Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 2147-VIII
29. 9. 2021
Predlog akta - zadeva
Ocena o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne naloge Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in strateškega dokumenta o zunanji politiki Republike Slovenije 2140-VIII
23. 9. 2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200