Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Priporočilo v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije 2163-VIII
01.10.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 2115-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je bil 11. 7. 2021 2116-VIII
14.09.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 2020 2108-VIII
08.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2105-VIII
07.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju 2103-VIII
06.09.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep za pripravo uradnega prečiščenega besedila zakona 2101-VIII
03.09.2021
Predlog akta - zadeva
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kamniku in Okrajnem sodišču v Grosupljem 2100-VIII
03.09.2021
Predlog akta - zadeva
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 2097-VIII
02.09.2021
Predlog akta - zadeva
ReNPEMŽM30
Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2021 2067-VIII
20.08.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020 2068-VIII
20.08.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2020 2066-VIII
20.08.2021
Predlog akta - zadeva
Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2046-VIII
27.07.2021
Predlog akta - zadeva
Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019 2042-VIII
22.07.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. 2036-VIII
15.07.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200