Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Sklep o imenovanju podpredsednice Mandatno-volilne komisije 2278-VIII
16. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora, ki opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade 2277-VIII
15. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije 2254-VIII
11. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Odstop s funkcije poslanca Državnega zbora 2250-VIII
10. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji 2215-VIII
21. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami 2225-VIII
21. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2020 2208-VIII
18. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije 2204-VIII
15. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2205-VIII
15. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2203-VIII
14. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklepa o razrešitvi članice in prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2201-VIII
14. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2202-VIII
14. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev 2181-VIII
12. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 v obdobju januar–junij 2171-VIII
7. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije 2163-VIII
1. 10. 2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200