Predlogi aktov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 2381-VIII
22. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju 2380-VIII
22. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije podpredsednika Odbora za zunanjo politiko 2371-VIII
16. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 2345-VIII
13. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 2346-VIII
13. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 2347-VIII
13. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2349-VIII
13. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2348-VIII
13. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta 2334-VIII
3. 12. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2302-VIII
24. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Priporočilo v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike v domovih za starejše občane 2301-VIII
23. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 2299-VIII
22. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2300-VIII
22. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem z državo 2291-VIII
19. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2283-VIII
18. 11. 2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 200