Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIPRS2122
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIPRS2122-NPB1
Page 1 of 1