Predlogi aktov - Izbran dokument

2154-VIII Besedilo Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 30.09.2021 [Vlada Republike Slovenije]

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022
Naslov zadeve: Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2022
EPA: 2154 - VIII
Datum dokumenta: 30.09.2021
Avtor: Vlada Republike Slovenije
Naslovnik: Predsednik Državnega zbora

Dokumenti

01__dopis.pdf
01_1_KazaloPROR2022.pdf
01PROR22SPL.pdf
02PROR22POS.pdf
03PROR22NRP.pdf
04DP22oPREUVELJ_02.pdf
04OBR22SPLOSNIDEL.pdf
05_01_OBR22oPOL01oPolSis.pdf
05_02_OBR22oPOL02EkJavPol.pdf
05_03_OBR22oPOL03oZunPol.pdf
05_04_OBR22oPOL04oSplJavSt.pdf
05_05_OBR22oPOL05oZnan.pdf
05_06_OBR22oPOL06oLokSam.pdf
05_07_OBR22oPOL07oObr.pdf
05_08_OBR22oPOL08oNot.pdf
05_09_OBR22oPOL09oPrav.pdf
05_10_OBR22oPOL10oTrgDela.pdf
05_11_OBR22oPOL11oKmet.pdf
05_12_OBR22oPOL12oEnerg.pdf
05_13_OBR22oPOL13oPromet.pdf
05_14_OBR22oPOL14oPodj.pdf
05_15_OBR22oPOL15oOkolj.pdf
05_16_OBR22oPOL16oProst.pdf
05_17_OBR22oPOL17oZdr.pdf
05_18_OBR22oPOL18oKult.pdf
05_19_OBR22oPOL19Izobr.pdf
05_20_OBR22oPOL20oSoc.pdf
05_21_OBR22oPOL21oPok.pdf
05_22_OBR22oPOL22oJavDol.pdf
05_23_OBR22oPOL23oInt.pdf
05_24_OBR22oPOL24oEU.pdf
OBR22o1111oPreds.pdf
OBR22o1211oDZ.pdf
OBR22o1212oDS.pdf
OBR22o1213oDVK.pdf
OBR22o1214oVCP.pdf
OBR22o1215oInfPoobl.pdf
OBR22o1217oNAKVS.pdf
OBR22o1311oUS.pdf
OBR22o1312oRacS.pdf
OBR22o1314oDRK.pdf
OBR22o1315oKPK.pdf
OBR22o1317oFS.pdf
OBR22o1318oZNE.pdf
OBR22o1411oKPV.pdf
OBR22o1511oGSV.pdf
OBR22o1517oSVZ.pdf
OBR22o1522oSURS.pdf
OBR22o1532oUMAR.pdf
OBR22o1537oZAMEJCI.pdf
OBR22o1541oSVRK.pdf
OBR22o1543oUVD.pdf
OBR22o1544oUIV.pdf
OBR22o1545oSDP.pdf
OBR22o1611oMF.pdf
OBR22o1711oMNZ.pdf
OBR22o1811oMZZ.pdf
OBR22o1911oMORS.pdf
OBR22o2030oMP.pdf
OBR22o2130oMGRT.pdf
OBR22o2330oMKGP.pdf
OBR22o2430oMzI.pdf
OBR22o2550oMOP.pdf
OBR22o2611oMDDSZ.pdf
OBR22o2711oMZ.pdf
OBR22o3130oMJU.pdf
OBR22o3330oMIZS.pdf
OBR22o3340oMK.pdf
OBR22o3911oSAZU.pdf
OBR22o4111oVSodisce.pdf
OBR22o4112oSodSvet.pdf
OBR22o4411oVTozilst.pdf
OBR22o4514oDOdvet.pdf