Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Sprejet zakon
ZPZRTH
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije
Dokument
ZPZRTH
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-NPB4
ZPZRTH-NPB4
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-UPB1
ZPZRTH-UPB1
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-UPB2
ZPZRTH-UPB2
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-NPB3
ZPZRTH-NPB3
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-NPB5
ZPZRTH-NPB5
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-NPB6
ZPZRTH-NPB6
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo ZPZRTH-NPB7
ZPZRTH-NPB7
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPZRTH-NPB8
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Sprejet zakon
ZPZRTH-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Popravek
ZPZRTH-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Sprejet zakon
ZPZRTH-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Sprejet zakon
ZPZRTH-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPZRTH-D
Page 1 of 2