Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Sprejet zakon
ZPDPD
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo ZPDPD-NPB3
ZPDPD-NPB3
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo ZPDPD-NPB2
ZPDPD-NPB2
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo ZPDPD-UPB1
ZPDPD-UPB1
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo ZPDPD-NPB4
ZPDPD-NPB4
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo ZPDPD-NPB5
ZPDPD-NPB5
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPDPD-NPB6
Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Sprejet zakon
ZPDPD-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Sprejet zakon
ZPDPD-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPDPD-C
Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPDPD-D
Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPDPD-E
Zakon o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Predlog zakona
ZPDPD-H
Zakon o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Predlog zakona - zadeva
ZPDPD-H
Page 1 of 1