Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o državni upravi
Sprejet zakon
ZDU-1
Zakon o spremembah zakona o državni upravi
Sprejet zakon
ZDU-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi
Sprejet zakon
ZDU-1D
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi
Sprejet zakon
ZDU-1C
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi
Sprejet zakon
ZDU-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi
Sprejet zakon
ZDU-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1G
Zakon o spremembi Zakona o državni upravi
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1H
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1J
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDU-1K
Zakon o državni upravi
Amandma na amandma
ZDU-1
Zakon o državni upravi
Besedilo ZDU-1-NPB10
ZDU-1-NPB10
Zakon o državni upravi
Besedilo ZDU-1-UPB1
ZDU-1-UPB1
Page 1 of 2