Predlogi aktov - konec postopka - Izbran predlog akta