Sprejeti akti - Izbran dokument

1525-VIII SPREJET PREDLOG

Evidenčni podatki

Naslov: Dokument
Naslov zadeve: Skupno dvoletno poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leti 2018 in 2019
EPA: 1525 - VIII
Predlagatelj: Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)

Dokumenti

SKLEP_KNOVS__1525 14. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja